Đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án số 7

Đố vui Tiếng Anh đơn giản có đáp án

Đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án nằm trong bộ đề Những câu đố Tiếng Anh thú vị mới nhất trên VnDoc.com. Bộ đề Đố vui Tiếng Anh dưới đây là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh rất hiệu quả giúp bạn đoc học thêm nhiều từ Tiếng Anh thông dụng mới.

Một số câu đố Tiếng Anh vui khác:

 • 1.
  Trắc nghiệm Tiếng Anh
  The answer has six letters. The answer is _ _ _ _ _ _.
  eyelid
  eyelid /ˈaɪlɪd/: mí mắt
 • 2.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has eight letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _.
  windsurf
  windsurf  /ˈwɪndsɜːf/: Lướt ván
 • 3.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has nine letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Earthworm
  Earthworm/ˈɜːθwɜːm/: giun đất
 • 4.
  Đố vui Tiếng Anh
  Lighthouse
  Lighthouse/ˈlaɪthaʊs/ ngọn hải đăng
 • 5.
  Trắc nghiệm Tiếng An
  Clownfish
  Clownfish /ˈklaʊnfɪʃ/ : Cá hề
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 2.612
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm