Đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án số 3

Đố vui Tiếng Anh có đáp án

Đoán từ vựng Tiếng Anh qua những câu hỏi đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án dưới đây là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả mới nhất trên VnDoc.com. Thông qua game đố vui Tiếng Anh dưới đây, bạn đọc có cơ hội ôn tập Từ vựng Tiếng Anh thông dụng một cách hiệu quả, đồng thời giúp bạn đọc giải trí sau ngày dài căng thẳng.

Một số câu đố vui Tiếng Anh khác:

 • 1.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has seven letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _.
  Dogfish
  Dogfish /ˈdɒɡ.fɪʃ/: cá nhám gai.
 • 2.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has ten letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Tablecloth
  Tablecloth /ˈteɪ.bəl.klɒθ/: khăn trải bàn.
 • 3.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has nine letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Fruitcake
  Fruitcake /ˈfruːt.keɪk/: bánh trái cây khô.
 • 4.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has seven letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _.
  Rainbow
  Rainbow /ˈreɪn.bəʊ/: cầu vồng.
 • 5.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has eight letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _.
  Ladylike
  Ladylike /ˈleɪ.di.laɪk/: nữ tính.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 2.036
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm