Đố vui Tiếng Anh đo khả năng suy luận (Đề số 1)

Đo khả năng suy luận với năm câu hỏi Tiếng Anh

Game đố vui Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong tập câu hỏi Đố vui Tiếng Anh mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hãy cùng VnDoc vận dụng khả năng suy đoán của bản thân và giải thật nhanh những câu hỏi đố vui bằng hình ảnh ngay thôi nào.

Một số câu hỏi đố vui Tiếng Anh đơn giản có đáp án khác:

 • 1.
  Đố vui Tiếng Anh
  The number is _____
  3
  Rule: In order to get this number, you need to subtract the left number from the upper number and multiply the result by the number on the bottom right. 
  Quy luật: Lấy số trên đỉnh tam giác trừ đi số bên góc bên trái tam giác, sau đó lấy kết quả vừa trừ xong nhân với số còn lại bên góc phải của tam giác.
 • 2. One of these watches is real, and the other is a toy. Which watch is a toy?
  Đố vui Tiếng Anh
  Câu hỏi: Trong hai chiếc đồng hồ dưới đây, có một chiếc đồng hồ thật và một chiếc đồng hồ đồ chơi. Hãy chỉ ra đâu là đồng hồ đồ chơi.
  Câu trả lời: The watch number 1 is a toy. The minute arm is too long and it can't pass around the face when it moves. 
  Dịch: Đồng hồ số 1 là đồng hồ đồ chơi. Vì kim phút quá dài nên không thể chạy vòng quanh mặt đồng hồ.
 • 3.
  Đố vui Tiếng Anh
  The father is _______ years old and the son is _______ years old.
  Use "-" to connect the two answers.
  60 - 6 51 - 15 42 - 24
  Dịch câu hỏi: Tuổi của 2 cha con tổng là 66. Biết tuổi của cha gồm các chữ số giống với số tuổi của con nhưng thứ tự các chữ số ngược lại. Hỏi số tuổi của mỗi người.
 • 4.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer is _ _ _ _ _ _.
  finger
  Dịch câu hỏi: Cái gì có thể chỉ được mọi phương hướng nhưng không thể tự đi đến địa điểm đó?
 • 5.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer is _ _ _ _   _ _ _ _ _ _.
  Post Office
  Dịch câu hỏi: Cái gì bắt đầu bằng chữ "P", kết thúc bằng chữ "E" và có rất nhiều thư tín?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 1.809
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đố vui tiếng Anh Xem thêm