Đố vui tiếng Anh với câu hỏi "What am I?"

Trắc nghiệm tiếng Anh với câu hỏi "What am I?" có đáp án

Hãy thử tài phán đoán của mình bằng cách trả lời những câu hỏi đố vui sau đây. Từ những gợi ý cho trước, bạn hãy đưa ra câu trả lời cho câu hỏi "What am I". Với 10 câu hỏi đố vui tiếng Anh có đáp án này không chỉ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn mà còn giúp bạn củng cố thêm vốn từ vựng tiếng Anh của mình.  

Đố vui Tiếng Anh đoán từ vựng

Đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án số 6

 • Câu 1:

  I am hot.
  I live in the sky.
  I am bright.
  Don't look straight at me.
  I disappear in the night.

  sun
 • Câu 2:

  I live in the water.
  You can drive me.
  I might make you sick.
  Don't put a hole in me.
  Tie me up when you're done.

  boat
 • Câu 3:

  I am in your body.
  I am red.
  I am the symbol for love.
  Blood pumps through me.
  Please don't break me.

  heart
 • Câu 4:

  I am red, green, or yellow.
  I am a healthy snack.
  I make good juice.
  You can bite me or slice me.
  Give me to a teacher.

  apple
 • Câu 5:

  I am circular.
  I go up and down.
  You can throw me.
  You can catch me.
  Be careful with me near windows.

  ball
 • Câu 6:

  I cry a lot.
  I love milk.
  Everyone smiles at me.
  Please pick me up.
  I'm new to the world

  baby
 • Câu 7:

  I am usually green and brown.
  I can live for a long time.
  I'm a house for a bird.
  Kids love to climb me.
  I need rain.

  tree
 • Câu 8:

  I smell nice.
  I am beautiful.
  I come in many different colours.
  You can pick me.
  Don't forget to water me.

  flower
 • Câu 9:

  I have five wheels.
  You need a key for me.
  You can sit inside me.
  Don't make me go too fast.
  Please wear my belt.

  car
 • Câu 10:

  I twinkle.
  There are millions of me.
  I will light your way.
  I come out at night.
  I hide in the city.

  star
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.809
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đố vui tiếng Anh Xem thêm