Đố vui Tiếng Anh bằng hình ảnh có đáp án số 5

Đuổi hình bắt chữ Tiếng Anh có đáp án

Đố vui Tiếng Anh qua hình ảnh thú vị có đáp án nằm trong tập câu đố Tiếng Anh mới nhất trên VnDoc.com. Thông qua 5 hình ảnh ghép đơn giản, bạn đọc sẽ trổ tài đoán từ vựng Tiếng Anh thông dụng hàng ngày. Những câu hỏi đố vui Tiếng Anh dưới đây cũng là một trong những tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả mới nhất trên VnDoc. 

Một số câu hỏi đố vui Tiếng Anh khác:

 • 1.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has nine letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Horseback
  Horseback /ˈhɔːs.bæk/: trên lưng ngựa.
 • 2.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has nine letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Dishwater
  Dishwater /ˈdɪʃˌwɔː.tər/: nước rửa chén.
 • 3.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has six letters. The answer is _ _ _ _ _ _.
  Sunray
  Sunray /ˈsʌn.reɪ/: tia sáng Mặt Trời.
 • 4.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has nine letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Brainwash
  Brainwash /ˈbreɪn.wɒʃ/: tẩy não.
 • 5.
  Đố vui Tiếng Anh
  The answer has eleven letters. The answer is _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
  Grasshopper
  Grasshopper /ˈɡrɑːsˌhɒp.ər/: con châu chấu
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.818
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm