Những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về lịch sử Việt Nam

Trắc nghiệm hiểu biết của bạn về lịch sử Việt Nam

Mời các bạn thử tài hiểu biết về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm lịch sử: "Những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản về lịch sử Việt Nam" do VnDoc.com đăng tải sau đây. Bộ câu hỏi có đáp án đi kèm giúp các bạn có thể tham khảo sau khi làm xong.

 • 1. Ai là người đặt tên nước ta là Vạn Xuân?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 2. Tên thật của nữ vương đầu tiên và cuối cùng của nước ta
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 3. Có bao nhiêu đời vua vào thời Lý?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 4. Ai là tác giả của Quốc Âm Thi Tập?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 5. "Bản nguyệt thập bát nhật Liễu Thăng vị ngã quân sở công, kế trụy ư Chi Lăng chi dã " là 1 câu của bài cáo nào?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 6. Đâu là 1 tên khác của Trần Quốc Tuấn?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 7. Ai là người đánh đuổi quân Thanh?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 8. Bố Cái Đại Vương là ai?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 9. Vua Đen là ai?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • 10. Vị vua nào là con rối của người Pháp?
  Những câu hỏi đơn giản về lịch sử Việt Nam
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 13.113
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam Xem thêm