Nước ta trải qua mấy quốc hiệu?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn có biết nhiều về lịch sử nước ta? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm lịch sử: Nước ta trải qua mấy quốc hiệu? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

 • 1. Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì?
 • 2. Nước Vạn Xuân ra đời vào năm nào?
  Tháng 2/544, sau khi đánh bại quân nhà Lương, Lý Bí xưng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.
 • 3. Quốc hiệu Đại Cồ Việt xuất hiện từ thời vua nào?
  Quốc hiệu Đại Cồ Việt xuất hiện từ thời vua Đinh Bộ Lĩnh.
 • 4. Vị vua nào đã đổi tên nước ta thành Đại Việt?
  Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước ta từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt.
 • 5. Ai là người đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu?
  Sau khi giành ngôi nhà Trần năm 1400, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu (Ngu Thuấn).
 • 6. Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện lần đầu khi nào?
  Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện lần đầu vào năm 1804, dưới thời vua Gia Long.
 • 7. Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ khi nào?
  Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
 • 8. Quốc hiệu CHXHCN Việt Nam chính thức được sử dụng từ thời gian nào?
  Quốc hiệu CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội nước Việt Nam thống nhất vào ngày 2/7/1976.
 • 9. Tính đến nay, nước ta trải qua mấy quốc hiệu?
  Nước ta đã có tổng cộng 10 quốc hiệu được sử dụng.
 • 10. Tính đến nay, quốc hiệu nào được sử dụng lâu nhất?
  Đại Việt tồn tại lâu nhất, khoảng 743 năm, trải qua các vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 523
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam Xem thêm