Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Bạn hiểu biết về lịch sử nước ta tới đâu? Hãy thử tài hiểu biết của bạn về kiến thức lịch sử Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây.

 • Câu 1. Hội thề Lũng Nhai - sự kiện lịch sử nổi tiếng của nghĩa quân Lam Sơn - diễn ra năm nào?
  Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh?
  Hội thề Lũng Nhai giữa Lê Lợi với 18 vị tướng thuộc hạ thân tín, được tiến hành vào mùa đông năm 1416.
 • Câu 2: Danh thần nào trong số 18 người tham gia hội thề Lũng Nhai?
  Theo Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn, cả 3 người trên từng tham dự hội thề Lũng Nhai.
 • Câu 3. Danh tướng nào của Lê Lợi từng bắt sống 3 viên tướng khét tiếng của giặc Minh?
  Danh tướng nào của Lê Lợi từng bắt sống 3 viên tướng khét tiếng của giặc Minh
  Lê Khôi là danh tướng kiệt xuất hàng đầu của nghĩa quân Lam Sơn. Tương truyền, ông đã bắt sống đô đốc Chu Kiệt ở trận Khả Lưu; đô đốc Thôi Tụ cùng thượng thư Hoàng Phúc ở trận Xương Giang và chém tướng tiên phong Hoàng Thành ở trận Khả Lưu.
 • Câu 4. Lê Khôi và Lê Lợi có mối quan hệ như thế nào?
  Lê Khôi là cháu gọi Lê Lợi bằng chú. Ông là con trai của Lê Trừ - anh trai thứ hai của Lê Lợi.
 • Câu 5. Dũng tướng nhà Lê nào nổi tiếng với đội quân chim bồ câu?
  Dũng tướng nhà Lê nào nổi tiếng với đội quân chim bồ câu
  Trong khởi nghĩa Lam Sơn, đàn bồ bâu của Nguyễn Chích đã trở thành đội quân “độc nhất vô nhị”, nhiều lần chuyển thư từ, giúp nghĩa quân được giải vây.
 • Câu 6. Tại gốc cây thị gần 600 tuổi ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, Lê Lợi đã lập lời thề, kết nghĩa anh em với danh tướng nào?
  Sau khi vào Nghệ An, Lê Lợi đã hợp quân cùng Nguyễn Tuấn Thiện, thủ lĩnh đội quân “Cốc Sơn”. Hai người lập lời thề, kết nghĩa anh em tại Sơn Phúc, Hương Sơn, Hà Tĩnh. C ây thị gần 600 tuổi hiện vẫn còn tại đây.
 • Câu 7. Danh tướng nhà Lê nào mà chỉ cần nghe tên, quân Chiêm Thành lập tức bỏ vũ khí đầu hàng?
  Người Việt nào từng bắt sống 3 tướng khét tiếng của quân Minh?
  Năm 1445, Lê Khôi được lệnh đem quân đánh Chiêm Thành. Tướng giặc biết, bèn bắc loa hỏi: “Có phải ông Tư mã đó không? Nghe vậy, ông liền cởi bỏ mũ trận ra cho chúng thấy mặt. Giặc nhận ra, liền xuống ngựa mà sụp lạy, không dám đánh quân ông nữa”.
 • Câu 8. Tướng nào của Lê Lợi từng mượn kế “người cỏ” của Khổng Minh để lấy hàng vạn mũi tên của giặc Minh?
  Nguyễn Xí là danh tướng nổi tiếng với đàn chó biết đánh giặc. Tương truyền, trong một đêm, ông xua đội chó săn chạy và sủa khắp trại địch. Quân Minh tưởng bị quân ta tấn công nên bắn tên như mưa. Nhờ kế đó, ông đã không tốn sức, thu về hàng chục nghìn mũi tên.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 533
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam Xem thêm