Tìm hiểu về "Tuyên ngôn Độc lập" - Áng văn bất hủ của dân tộc Việt

Tìm hiểu về bản Tuyên ngôn Độc lập

Có thể bản "Tuyên ngôn độc lập" ai cũng đã từng nghe qua hoặc đọc qua. Vậy liệu bạn biết những điều nằm bên trong nó chứ? Hãy cùng làm bài trắc nghiệm lịch sử: Tìm hiểu về "Tuyên ngôn Độc lập" - Áng văn bất hủ của dân tộc Việt sau đây để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Áng văn bất hủ này cũng như kiến thức lịch sử Việt Nam mình nhé!

 • 1. Ai là người viết bản "Tuyên ngôn Độc lập"?
 • 2. Ngày, tháng, năm nào Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu bắt tay vào viết bản "Tuyên ngôn Độc lập"?
 • 3. Chủ tịch Hồ Chí Minh có mời mọi người đến góp ý cho bản "Tuyên ngôn độc lập" do ông soạn thảo hay không?
  Chủ tịch Hồ Chí Minh mời một số đồng chí đến góp ý cho bản Tuyên ngôn độc lập do ông soạn thảo vào ngày 30 tháng 8 năm 1945.
 • 4. Bản "Tuyên ngôn Độc lập" được đọc công khai trước toàn dân vào khi nào?
  Ngày 02/09/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới: Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
 • 5. Đâu là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đọc "Tuyên ngôn Độc lập" trước toàn dân?
 • 6. "Tuyên ngôn Độc lập" được xem là?
 • 7. Câu "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc" được Bác Hồ trích dẫn từ văn kiện nào?
 • 8. Câu cuối cùng trong bản "Tuyên ngôn Độc lập" là câu gì?
 • 9. Bản "Tuyên ngôn Độc lập" do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết có phải là bản Tuyên ngôn Độc lập duy nhất trong lịch sử Việt Nam hay không?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 398
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam Xem thêm