Ai đặt quốc hiệu nước ta là Đại Ngu?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Ai đặt quốc hiệu nước ta là Đại Ngu? là một trong những bài trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam thú vị giúp người chơi nắm vững kiến thức lịch sử cũng như tham gia vào bài test iq thú vị.

Quốc hiệu Đại Việt được đổi thành Đại Ngu vào tháng 3/1400 với ý nghĩa là sự yên vui lớn và hòa bình. Việt Nam tự hào là quốc gia “nghìn năm văn hiến”. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nước ta đã trải qua nhiều quốc hiệu khác nhau.

 • 1
  Quốc hiệu đầu tiên của nước ta là gì?
  Văn Lang là quốc hiệu đầu tiên của nước ta, xuất hiện từ thời các vua Hùng.
 • 2
  Nước Vạn Xuân ra đời vào năm nào?
  Tháng 2/544, sau khi đánh bại quân nhà Lương, Lý Bí xưng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.
 • 3
  Quốc hiệu Đại Cồ Việt xuất hiện từ thời vua nào?
  Lịch sử Việt Nam
  Quốc hiệu Đại Cồ Việt xuất hiện từ thời vua Đinh Bộ Lĩnh.
 • 4
  Vị vua nào đã đổi tên nước ta thành Đại Việt?
  Lịch sử Việt Nam
  Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước ta từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt.
 • 5
  Ai là người đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu?
  Sau khi giành ngôi nhà Trần năm 1400, Hồ Quý Ly đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Ngu (Ngu Thuấn)
 • 6
  Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện lần đầu khi nào?
  Quốc hiệu Việt Nam xuất hiện lần đầu vào năm 1804, dưới thời vua Gia Long nhà Nguyễn.
 • 7
  Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ khi nào?
  Quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945 khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập.
 • 8
  Quốc hiệu CHXHCN Việt Nam chính thức được sử dụng từ thời gian nào?
  Quốc hiệu CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội nước Việt Nam thống nhất vào ngày 2/7/1976.
 • 9
  Tính đến nay, nước ta trải qua mấy quốc hiệu?
  Đến nay, nước ta đã có tổng cộng 10 quốc hiệu được sử dụng.
 • 10
  Tính đến nay, quốc hiệu nào được sử dụng lâu nhất?
  Đại Việt tồn tại lâu nhất, khoảng 743 năm, trải qua các vương triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 1.583
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam Xem thêm