Dòng họ nào nhiều trạng nguyên nhất nước ta?

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam

Lịch sử khoa bảng Việt Nam từ năm 1075 đến 1919 ghi nhận nhiều kỷ lục khác nhau như thủ khoa đầu tiên, trạng nguyên trẻ nhất, dòng họ có nhiều trạng nguyên nhất. Hãy thử tài hiểu biết của bạn về các vị trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử nước ta thông qua bài trắc nghiệm Dòng họ nào nhiều trạng nguyên nhất nước ta?

Mời bạn tham khảo thêm các bài trắc nghiệm lịch sử sau:

Tỉnh nào có nhiều vua nhất nước ta?

Việt Nam có bao nhiêu Tết cổ truyền?

 • Câu 1: Thủ khoa đầu tiên trong lịch sử khoa bảng nước ta là ai?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
  Lê Văn Thịnh là thủ khoa đầu tiên. Ông đỗ đầu năm 1075 - kỳ thi đầu tiên trong lịch sử nước ta. Ông làm đến chức thái sư dưới thời vua Lý Nhân Tông.
 • Câu 2. Có tất cả bao nhiêu kỳ thi nho học được tổ chức dưới thời phong kiến ở Việt Nam?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
  Từ kỳ thi đầu tiên năm 1075 đến kỳ thi cuối cùng năm 1919, các triều đại phong kiến Việt Nam tổ chức tổng cộng 185 kỳ thi.
 • Câu 3. Dòng họ nào có nhiều người đỗ trạng nguyên nhất trong lịch sử nước nhà?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
  Họ Nguyễn có nhiều người đỗ trạng nguyên nhất với 14/51 trạng nguyên trong lịch sử (chiếm tới 27,4%).
 • Câu 4. Trạng nguyên trẻ nhất trong các kỳ thi nho học?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
  Nguyễn Hiền đỗ trạng nguyên khi mới chỉ 13 tuổi ở kỳ thi năm 1247, dưới thời vua Trần Thái Tông.
 • Câu 5. Ai là người đỗ thám hoa trẻ nhất trong lịch sử nước ta?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
  Đặng Ma Lai đỗ năm 1247 khi mới 14 tuổi, trở thành thám hoa trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng nước nhà.
 • Câu 6. Người đỗ bảng nhãn trẻ nhất trong lịch sử các kỳ thi?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
  Lê Văn Hưu (1230-1322), tác giả bộ Đại Việt sử ký, bộ quốc sử đầu tiên của nước ta. Năm Đinh Mùi (1247), ông thi đỗ bảng nhãn khi mới 17 tuổi.
 • Câu 7. Trạng nguyên đầu tiên của nước ta là ai?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
 • Câu 8. Tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng nước nhà?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
 • Câu 9. Trạng nguyên đầu tiên được dựng bia khắc tên ở Văn Miếu Quốc Tử Giám?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
  Trạng nguyên Nguyễn Trực (1417-1474) đỗ đầu kỳ thi năm 1442 dưới thời vua Lê Thái Tông.
 • Câu 10. Triều đại duy nhất có tiến sĩ là nữ trong lịch sử khoa bảng nước nhà?
  Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 394
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam Xem thêm