Trắc nghiệm IQ số 11

Trắc nghiệm IQ bằng hình ảnh có đáp án

Đề trắc nghiệm IQ online miễn phí có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm IQ kiểm tra chỉ số thông minh mới nhất trên VnDoc.com. Mời bạn đọc hoàn thành chính xác tất cả 6 câu đố IQ "khó như lên trời" dưới đây và chứng tỏ bạn thuộc tỉ lệ những người có chỉ số thông minh đáng ngưỡng mộ ngay thôi nào.

Một số đề trắc nghiệm IQ vui khác:

 • 1. Điền những số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:- Tổng 2 số ngoài cùng bên phải hàng trên bằng số ngoài cùng bên phải hàng dưới; tổng 2 số ngoài cùng bên trái hàng trên bằng số ngoài cùng bên trái hàng dưới:

  3 = 2 + 1 và 4 = 2 + 2

  5 = 2 + 3 và 5 = 4 + 1

  8 = 5 + 3 và 5 = 0 + 5

  => 11 = 8 + 3 và 14 = 9 + 5

  - Tổng 2 số ngoài cùng bên trái và bên phải nhân với 3 được kết quả 2 số ở giữa cùng hàng:

  (2 + 2) x 3 = 12

  (3 + 4) x 3 = 21

  (5 + 5 ) x 3 = 30

  (8 + 5) x 3 = 39

  => (11 + 14) x 3 = 75

  Vậy đáp án đúng là: 117514

 • 2. Điền số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích:

  Con gái = 13

  Con trai = 3

  Trái tim = 3 x 2 = 6

  Đáp án đúng là: 6

 • 3. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Quy luật cần tìm:

  9 + 2 = (9 - 2)(9+2) = 711

  14 + 6 = (14-6)(14+6) = 820

  => 12 + 3 = (12-3)(12+3) = 915

  Đáp án đúng là: 915

 • 4. Tìm đáp án đúng?
  IQ Test
 • 5. Tìm số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Sự chênh lệch giữa các số là 9,14,19,24,29,...

  Số cần tìm là: 68 + 29 = 97

  Đáp án đúng là: 97

 • 6. Điền số thích hợp điền vào dấu ?
  IQ Test

  Giải thích: Dãy số trên tuân theo quy luật

  16 = (6 - 1) (1 - 1) = 50

  28 = (8 -1) (2 - 1) = 71

  => 44 = (4 - 1) (4 - 1) = 33

  Đáp án đúng là: 33

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 2.190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm