Test IQ Tuyển dụng Samsung

Bài test IQ tuyển dụng Samsung

Test IQ Tuyển dụng Samsung là bài test IQ sẽ được tiến hành kiểm tra ở vòng test GSAT do VnDoc sưu tầm nhằm hỗ trợ các bạn có thêm tài liệu tham khảo về kỳ sát hạch nghiêm ngặt của Samsung.

 • 1. Trong bài test của bạn có một số câu hỏi. Bạn đã trả lời sai 10 câu hỏi. Kết quả thang điểm của bạn chỉ đạt 60%. Vậy bài test của bạn có tất cả bao nhiêu câu hỏi?
 • 2. Điền hình còn thiếu vào chỗ trống.
  IQ Test
 • 3. Hình tiếp theo sẽ là hình nào?
  IQ Test
 • 4. Trong 4 loại sau đây, loại nào có đặc tính ít giống với 3 loại còn lại?
 • 5. Trời âm u, đất tù mù, có 3 người gù, chung một cây dù. Hỏi người nào ướt?
 • 6. Hình tiếp theo là hình nào?
  IQ Test
 • 7. Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.
 • 8. Tám người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?
 • 9. Người ta đổ nước vào một bể cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ thì đổ được 3/5 thể tích của bể. Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu nữa để đổ đầy bể nước đó?
 • 10. Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 18.620
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm IQ Xem thêm