Review 1 lớp 8 Language

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 8 Review 1 Units 1 - 2 - 3 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Language trang 36 - 37 SGK tiếng Anh 8 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- revise the language they have studied since Unit 1, 2, 3.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the Units 1 - 2 - 3. 

-Structures: gerund & To infinitive

- Verbs of liking

- Comparative form

- Wh-question words; Articles A/An/ The

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Review 1 Language

Pronunciation

1. Listen and repeat the following words and phrases. Nghe và lặp lại những từ và cụm từ sau.

Bài nghe

spaceship (phi thuyền)

toothbrush (bàn chải)

English practice (thực hành tiếng Anh)

blow (thổi)

presence (thể hiện)

colourful clothing (vải đầy màu sắc)

risky (rủi ro)

bloom (nở)

Brau people (người Brâu)

stamp collecting (sưu tầm tem)

2. Listen to the sentences and underline the words with /sk/, /sp/, /st/, /br/, /pr/, /bl/, and /cl/ in the following sentences. Then read the sentences aloud. Nghe các câu và gạch dưới những từ với /sk/, /sp/, /br/, /pr/, /bl/ và /cl/ trong những câu sau. Sau đó đọc to các câu.

Bài nghe

Đáp án

1. I used to climb trees when I was small.

2. How can we improve our speaking skills?

3. How annoying, the stadium has closed!

4. I want to buy a blue skirt for my mother.

5. 'On a dark day, I saw a witch riding a broom in the sky...'

Vocabulary

3. Organise these words and phrases into pairs of opposites and write them in the blanks. Thiết lập những từ và cụm từ sau thành từng cặp trái nghĩa nhau và viết chúng vào khoảng trống.

Đáp án

peaceful >< noisy

forget >< remember

love >< hate

hard >< easy

traditional >< modern

majority >< minority

boring >< exciting

country >< city life

4. Put a verb in the correct form in each gap to complete the sentences. Đặt một động từ theo hình thức đúng trong mỗi khoảng trống dể hoàn thành những câu sau.

Đáp án

1. like/ enjoy, listen, visiting

2. forget

3. flying/ to fly

4. mind, todo/ doing

5. playing/ to play

Grammar 

5. Complete the sentences with the correct comparative form of adverbs from the adjectives in brackets. Hoàn thành những câu với hình thức so sánh đúng của trạng từ, từ những tính từ trong ngoặc đơn.

Đáp án

1 - later

2 - more

3 - more fluently

4 - better

5 - more simply

6 - faster

7 - more carefully

6. Fill each blank with an article (a, an, or the) to complete the passage. Điền vào chỗ trống với một mạo từ (a, an hoặc the).

Đáp án

1 - a; 2 - an; 3 - the; 4 - the; 5 - the; 6 - a; 

Hướng dẫn dịch

Nếu bạn mệt mỏi vì cuộc sống bận rộn và ồn ào của bạn, vào cuối tuần Dạn có thể đi đến một nơi yên bình và xanh tươi ở khu vực Mê Kông. Hầu hết lúa ở Việt Nam đều được trồng ở đây. Bạn sẽ có một cơ hội tận hưởng vẻ đẹp cúa miền quê miền Nam Việt Nam và cái nhìn về những đồng lúa bao la, khu đất trồng dừa và những dòng sông xinh đẹp. Đồng bằng sông Mê Kông cũng nổi tiếng về những chợ nổi đẹp và vườn trái cây, nơi mà bạn có thể tận hưởng những trái cây địa phương ngon, đặc biệt là trái thanh long. Nó sẽ là một cuộc đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn!

7. Everyday English

Match the sentences in A with those in B. Then practise with a friend. Nối các câu trong phần A với các câu trong phần B. Sau đó thực hành với một người bạn.

Đáp án

1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - d;

Hướng dẫn dịch

1 - Trẻ nhỏ trong làng tôi thường leo lên ngọn đồi đó và bơi ở dòng sông này.

Thật thú vị làm sao!

2 - Sự thật là có những chợ nổi đông đúc trên những con sông ở khu vực sông Mê Kông không?

Chính xác.

3 - Tôi chắc rằng bạn sẽ yêu bộ phim hoạt hình này.

Vâng, nó trúng tủ của tớ đấy.

4 - Thả diều rất thú vị, nhưng chúng ta có thể không bao giờ làm điều này ở thành phố này.

Không, chúng ta không thể.

5 - Ba tôi thích tự làm đồ đạc. Ông ấy đã làm bộ bàn ăn này đấy.

Thật tuyệt!

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Review 1 Units 1 - 2 - 3 Language. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
4 861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm