Unit 2 lớp 8 Skills 1

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng Unit, tài liệu Hướng dẫn giải Unit 2 Life in the countryside SGK tiếng Anh 8 mới Skills 1 dưới đây do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Tài liệu Lời giải hay Skills 1 Unit 2 lớp 8 Life in the countryside gợi ý đáp án bài tập trang 22 23 giúp các em chuẩn bị bài tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can:

– Reading for general and specific information about the Nomadic life on the Gobi highlands . (Scanning, skimming).

– Practice speaking by discussing about life of the nomads and life in the countryside.

– Revise tenses of verbs; asking/ giving for an opinion.

– Practice doing exercises in Group work/ pair work/ individual

2. Objectives:

- Vocabulary: related to the topic "life in the countryside

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Skills 1

Reading

1. Quickly read the passage and choose the most suitable heading A, B, or C for each paragraph. Đọc nhanh đoạn văn và chọn tựa đề thích hợp A, B hoặc c cho mỗi đoạn văn.

Đáp án

1 - B; 2 - C; 3 - A;

Hướng dẫn dịch

CUỘC SỐNG DU MỤC TRÊN CAO NGUYÊN GOBI

Tầm quan trọng của gia súc đối với những người du mục

Chúng tôi không sống một cuộc sống bình thường như nhiều người khác. Chúng tôi sống cuộc sống du mục. Điều này có nghĩa là chúng tôi di chuyển hai hay ba lần trong một năm để tìm kiếm những đồng cỏ mới cho đàn gia súc. Đàn gia súc này cung cấp cho chúng tôi hầu hết các nhu cầu cơ bản: sản phẩm từ sữa ,thịt, và vải vóc.

Ngôi nhà của những người du mục

Chúng tôi sống trong "ger", đó là căn lều truyền thống hình tròn của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào màu đông, thậm chí khi nhiệt độ giảm xuống âm 50 độ C. Căn lều này có thể được dựng lên, dỡ xuống và mang theo bên mình.

Cuộc sống của trẻ em vùng du mục

Hầu như quanh năm, xung quanh chúng tôi đều là đồng cỏ, sông suối và núi non. Chúng tôi ít gặp người ngoài. Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi chơi với những con thú trên mảnh đất của mình. Ngựa là bạn thân nhất của chúng tôi. Bất cứ đứa trẻ du mục nào cũng đều biết cưỡi ngựa. Chúng tôi học giúp đỡ gia đình từ sớm, từ các công việc vặt trong nhà đến các công việc nặng như chăn dắt gia súc. Chúng tôi cần học cách dũng cảm.

2. Match the descriptions with the words/ phrases from the passage. Nối những miêu tả với những từ/ cụm từ từ đoạn văn.

Đáp án

1 - b; 2 - b; 3 - e; 4 - a; 5 - c; 

Hướng dẫn dịch

1 - một căn lều hình trụ mà người du mục Mông Cổ sống trong đó

2 - sản phẩm từ sữa - sữa, bơ, pho mai

3 - gia súc - bò, dê, trâu

4 - cuộc sống du mục - cuộc sống di chuyển

5 - đồng cỏ - cánh đồng cỏ

3. Read the passage again and choose the best answer A, B, C or D. Đọc đoạn văn lần nữa và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D.

Đáp án

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - D;

Speaking

4. Work in pairs. Interview your partner to find out what he/ she likes/ doesn't like about the life of the nomads. Làm theo cặp. Phỏng vấn bạn học để tìm ra cái mà cậu ấy/ cô ấy thích hoặc không thích về cuộc sống du mục.

A : What do you like about their nomadic life?

B: Well, the children can learn to ride a horse.

A: And what don’t you like about it?

B: They can't live permanently in one place.

Hướng dẫn dịch

A: Bạn thích gì về cuộc sống du mục của họ?

B: À, trẻ em có thể học cưỡi ngựa.

A: Họ không thể sống vĩnh viễn ở một nơi.

B: Và bạn không thích gì về nó?

Gợi ý

A : What do you like about their nomadic life?

B: The environment.

A: And what don’t you like about it?

B: May be the weather conditions. It can effect on your house and your animals.

5. a. Work in pairs. Discuss and find. Làm theo cặp. Thảo luận và tìm ra.

- two things you like about life in the countryside (2 điều mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê.)

- two things you don't like about life in the countryside (2 điều mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê)

Gợi ý

- two things you like about life in the countryside: peaceful, fresh air, friendly people, more space

- two things you don't like about life in the countryside: not much entertainment place, less job opportunities

b. Report your findings to the class. Thông báo những phát hiện của bạn trước lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 2 Life in the countryside Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
6 1.742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm