Review 1 lớp 8 Skills

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 8 mới theo từng lesson, Hướng dẫn giải Skills SGK tiếng Anh lớp 8 Review 1 Units 1 - 2 - 3 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Skills trang 37 SGK tiếng Anh 8 mới Review 1 giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- revise the skills they have practiced since Unit 1, 2, 3.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the Units 1 - 2 - 3.

-Structures: gerund & To infinitive

- Verbs of liking

- Comparative form

- Wh-question words; Articles A/An/ The

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Review 1 Skills

Reading

1. Read the following letter from Kim to her pen friend, Jon. Đọc lá thư sau từ Kim gửi cho bạn qua thư của cô ấy, là Jon.

a. Tick (✓) true (T) or false (F). Đánh dấu chọn đúng (T) hay sai (F).

Đáp án

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - T; 5 - F; 

b. Write questions for the underlined phrases in the letter. Viết những câu hỏi cho những cụm từ gạch dưới.

Đáp án

1. Which museums does Kim love to visit on Saturday afternoons?

2. How many objects are on display at the museum?

3. What can you learn in this museum?

Hướng dẫn dịch

Chào Jon,

Cảm ơn bức thư và tất cả tin tức. À, trong bức thư này mình sẽ kể cho cậu nghe những gì mình thường làm trong thời gian rảnh của mình.

Một điều mà mình thích làm là thăm bảo tàng. Vào những chiều thứ Bảy mình thích thăm bảo tàng điêu khắc Chăm ở Đà Nẵng. Bạn biết đấy, bảo

tàng này bảo tồn những điêu khắc về cuộc sống tinh thần và văn hóa của người Chăm. Khoảng 300 vật thể bằng đất sét và đá được trưng bày ở bảo tàng. Bảo tàng này có bộ sưu tập những tạo tốc Chăm lớn nhất thế giới. Thỉnh thoảng mình cũng thăm bảo tàng Đà Nầng. Đây là một bảo tàng mới với khoảng 2, 500 hình ảnh, tài liệu và vật thể. Bạn có thể tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống con người nơi đây. Lần tới khi bạn đến. Mình sẽ dẫn bạn đi đến những bảo tàng này. Mình chắc rằng bạn sẽ thích chúng và mình sẽ biết nhiều và những điều thú vị.

Tạm biệt,

Kim

Speaking

2. Work in pairs. Talk about what your family members like to do in their free time. Làm theo cặp. Nói về điều mà những thành viên gia đình bạn thích làm trong thời gian rảnh.

Gợi ý

My dad likes drinking coffee and reading newspaper.

My mum likes going shopping with her friends.

My brother likes watching films.

I like playing the piano, 

Listening

3. Listen to the passage and choose the correct answer. Nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác.

Bài nghe

Đáp án

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - C; 5 - B; 

Writing 

4. Giving your opinion

Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside. You may begin like this: Đưa ra ý kiến. Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở ở miền quê. Em có thể bắt đầu như thế này:

In my opinion/ I think life in the countryside has many good points. Firstly, ...

you may use the following cues:

- people (friendly, ...)

- life (peaceful, simple, slow, ...)

- food (fresh; cheap; ...)

- tradition activities

Xem chi tiết tại: Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Review 1 Units 1 - 2 - 3 Skills. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 1.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm