Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 6

Đề thi hóa học kì 1 lớp 8 đề 6 có đáp án

Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 6 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là đề kiểm tra học kì 1 hóa 8, nội dung đề thi học kì 1 gồm 2 phần: Phần 1 trắc nghiệm khách quan với 10 câu hỏi, phần 2 với 4 câu hỏi tự luận. Đề thi đưa ra đảm báo đánh giá đúng năng lực học sinh. Hy vọng với đề thi học kì 1 này giúp các bạn học sinh luyện tập, củng cố cũng như hoàn thiện các nội dung còn hổng. 

ĐỀ THI HÓA LỚP 8 HỌC KÌ 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Mã đề số 6

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất (0,3đ)

Câu 1. Trong các khí sau: O2, Cl2, CO, CH4, SO2, N2O, NH3. Dãy chất khí nào dưới đây nặng hơn không khí 

A. O2, Cl2, CH4, SO2

B. O2, CO, CH4, SO2

C. O2, Cl2, SO2, N2O

D. O2, CO, O2, N2O

Câu 2. Dãy chất nào dưới viết đúng công thức hóa học

A. H2O, CO3, NaCl, HCl, CaS

B. H2O, CO2, Al2O, Na2SO4, CaS2

C. HCl, CO2, NaCl, HCl, H2SO4

D. HCl, CO2, NaCl2, NaSO4, CaS

Câu 3. Trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương

A. Electron

B. Nơtron

C. Proton

D. Electron và Proton

Câu 4. Cho công thức hoá học của sắt (III) oxit là Fe2O3, hiđro clorua là HCl

CTHH đúng của sắt (III) clorua là:

A. FeCl2.

B. FeCl3.

C. FeCl.

D. Fe2Cl.

Câu 5. Dấu hiệu chính để phân biệt hiện tượng vật lý và hiện tượng hóa học

A. Sự thay đổi về màu sắc của chất

B. Sự xuất hiện chất mới

C. Sự thay đổi về trạng thái của chất

D. Sự thay đổi về hình dạng của chất

Câu 6. Thành phần phần trăm khối lượng của oxi trong Fe3O4

A. 72,4%

B. 24,14%

C. 30%

D. 45%

Câu 7. Cho a gam bột sắt tác dụng với dung dịch có 14,6 gam axit clohidric sinh ra 25,4 gam muối sắt (II) clorua và 0,4 gam hidro. Giá trị a là 

A. 1,12 gam B. 10,8 gam C. 14,2 gam  D. 11,2 gam

Câu 8. Viết phương trình hóa học của kim loại sắt tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng biết sản phẩm là sắt (II) sunfua và có khí bay lên

A. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

B. Fe + H2SO4 → Fe2SO4 + H2

C. Fe + H2SO4 → FeSO4 + S2

D. Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2S

Câu 9. Cho phương trình hóa học sau:

Fe3O4 + ?H2 → 3Fe + 4H2O

Hệ số còn thiếu trong dâu ? để hoàn thành phương trình hóa học trên là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 10. Số mol của 19,6 g H2SO4

A. 0,2 mol B. 0,1 mol C. 0,12 mol D. 0,21 mol

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2đ) Hãy chọn hệ số và công thức hóa học phù hợp điền vào dấu hỏi chấm trong phương trình hóa học sau:

a) Al2O3 + ? → ?AlCl3 + ?H2O

b) H3PO4 + ?KOH → K3PO4 +?

c) ?NaOH + CO2 → Na2CO3 + ?

d) Mg + ?HCl → ? + ?H2

Câu 2. (2đ)

a) Tính khối lượng của 11,2 lít khí oxi (ở đktc) 

b) Tính thể tích (ở đktc) của một hỗn hợp khí gồm 2,2 gam CO2 và 2,8 gam CO 

c) 0,25 mol hợp chất M2O có khối lượng 15,5 gam. Tìm công thức hóa học của hợp chất 

Câu 3. (1đ)  Khi chiên mỡ có sự biến đổi như sau: trước hết một phần mỡ bị chảy lỏng và nếu tiếp tục đun quá lửa mỡ sẽ bị khét. Trong hai giai đoạn trên, giai đoạn nào có sự biến đổi hóa học? Giải thích.

Câu 4. (2đ) Hòa tan 5,3 gam natri cacbonat vào trong dung dịch HCl dư thu được muối natri clorua, khí cacbonic và nước.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau phản ứng.

.......................Hết.........................

Đáp án Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 6

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

1C 2C 3C 4B 5B
6A 7D 8A 9C 10

Phần 2. Tự luận

Câu 1. 

a) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

b) H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O

c) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

d) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Câu 2.

a) 

nO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol => mO2 = 0,5.32 = 16 gam 

b) 

nCO2 = mCO2/MCO2 = 2,2/44 = 0,05 mol => VCO2 = nCO2.22,4 = 0,05.22,4 = 1,12 lít 

nCO = 2,8/28 = 0,1 mol => VCO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

c) 

Khối phân tử của hợp chất: MM2O = 15,5/0,25 = 62 => M = 23 => Công thức hóa học Na2O

Câu 3.

Khi chiên mỡ, mỡ bị chảy lỏng, giai đoạn này không có sự biến đổi hóa học vì không sinh ra chất mới mà chỉ là sự thay đổi trạng thái. Khi đun quá lửa có mùi khét, giai đoạn này có sự biến đổi hóa học vì mỡ đã biến đổi thành than và các khí khác.

Câu 4.

Phương trình hóa học của phản ứng:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Số mol của Na2CO3 bằng:

nNa2CO3 = 5,3/106 - 0,05 mol

Xét phương trình: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

Theo PTHH:     1 mol                  1 mol

Theo đề bài:      0,05 mol           → 0,05 mol

Từ phương trình hóa học số mol CO2 bằng 0,05 mol

Thế tích khí CO2 sinh ra bằng: VCO2 = nCO2.22,4 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

..........................

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 6, đề thi nằm trong bộ 10 để kiểm tra học kì 1 hóa 8 được giáo viên VnDoc biên soạn. Nội dung bài kiểm tra học kì 1 bám sát kiến thức chương trình các bạn đã được học. Để có thể đạt được kết quả cao trong bài kiểm tra cuối kì 1 hóa 8 lần này, các bạn học sinh phải đảm bảo nắm chắc nội dung kiến thức, các dạng bài tập.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 1.439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 8 - Giải Hoá 8 Xem thêm