Tài liệu ôn thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Chu Văn An

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Chu Văn An

Tài liệu ôn thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Chu Văn An. Với hai đề thi bao gồm 6 câu trắc nghiệm 3 câu tự luận, giúp các bạn học sinh rèn luyện chuẩn bị tốt cho học kì mới. Mời các bạn học sinh tham khảo

Trường THCS Chu Văn An

Họ và tên: …………………

Lớp 8….

KIỂM TRA MÔN VĂN BẢN 8 (TNTN)

THỜI GIAN: 45 PHÚT

NGÀY: …/10/2015

ĐIỂM

TRẮC NGHIỆM (3 điểm – mỗi câu đúng 0,5đ) Đề A

Câu 1. Văn bản “Tôi đi học” (Thanh Tịnh) sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào?

a. Tự sự và miêu tả

b. Tự sự và biểu cảm

c. Miêu tả và biểu cảm.

d. Tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2. Câu “Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.”(Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng) thể hiện

a. Những tục lệ xưa cũ, lạc hậu hà khắc với người phụ nữ.

b. Tình yêu mẹ mãnh liệt trong lòng bé Hồng khi nghĩ đến những hà khắc của xã hội PK đối với mẹ.

c. Nỗi trông chờ được gặp mẹ của chú bé Hồng.

d. Sự cảm thông của chú bé Hồng dành cho mẹ

Câu 3. Văn bản “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố thuộc giai đoạn văn học:

a. Văn học lãng mạn

b. Văn học hiện thực

c. Văn học cách mạng

d. Văn học trung đại

Câu 4. Câu văn “Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc.” (Lão Hạc – Nam Cao) có mấy từ tượng hình?

a. Ba

b. Bốn

c. Năm

d. Sáu

Câu 5. Nghệ thuật nổi bật của truyện “Cô bé bán diêm” là gì?

a. Đan xen giữa yếu tố hiện thực và hình ảnh ẩn d, so sánh.

b. Đan xen giữa yếu tố hiện thực và nhiều hình ảnh tương phản

c. Đan xen giữa yếu tố hiện thực và yếu tố mộng tưởng

d. Có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm

Câu 6. Đoạn trích“Chiếc lá cuối cùng”(O- hen- ri) mang đếm cho người đọc một thông điệp

a. Tình yêu thương cao cả của cụ Bơ-men

b. Tình yêu thương cao cả của Xiu dành cho Giôn-xi

c. Tình cảnh nghèo khổ của các họa sĩ nghèo

d. Tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ.

II./ TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 1: (2.0 điểm) Tóm tắt ngắn gọn (7 câu) đoạn trích Tức nước vỡ bờ- Ngô Tất Tố.

Câu 2. (1,5 điểm) Nêu ý nghĩa truyện: Cô bé bán diêm - An-đec-xen.

Câu 3. (3,5 điểm) Cho câu chủ đề: Lão Hạc là người sống có tình có nghĩa và giàu lòng tự trọng. Em hãy viết đoạn văn để làm sáng tỏ câu chủ đề trên.

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trường THCS Chu Văn An

Họ và tên: …………………

Lớp 8….

KIỂM TRA MÔN VĂN BẢN 8 (TNTN)

THỜI GIAN: 45 PHÚT

NGÀY: …/10/2015

ĐIỂM

I./ TRẮC NGHIỆM (3 điểm – mỗi câu đúng 0,5đ) Đề B

Câu 1. Câu văn “Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc.” (Lão Hạc – Nam Cao) có mấy từ tượng hình?

a. Ba

b. Bốn

c. Năm

d. Sáu

Câu 2. Nghệ thuật nổi bật của truyện “Cô bé bán diêm” là gì?

a. Đan xen giữa yếu tố hiện thực và hình ảnh ẩn dụ, so sánh.

b. Đan xen giữa yếu tố hiện thực và nhiều hình ảnh tương phản

c. Đan xen giữa yếu tố hiện thực và yếu tố mộng tưởng

d. Có sự kết hợp giữa yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm

Câu 3. Đoạn trích “Chiếc lá cuối cùng” (O-hen-ri) mang đếm cho người đọc một thông điệp

a. Tình yêu thương cao cả của cụ Bơ-men

b. Tình yêu thương cao cả của Xiu dành cho Giôn-xi

c. Tình cảnh nghèo khổ của các họa sĩ nghèo

d. Tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ.

Câu 4. Văn bản “Tôi đi học” (Thanh Tịnh) sử dụng kết hợp những phương thức biểu đạt nào?

a. Tự sự và miêu tả

b. Tự sự và biểu cảm

c. Miêu tả và biểu cảm.

d. Tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 5. Câu “Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn mới thôi.”(Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng) thể hiện

a. Những tục lệ xưa cũ, lạc hậu hà khắc với người phụ nữ.

b. Tình yêu mẹ mãnh liệt trong lòng bé Hồng khi nghĩ đến những hà khắc của xã hội PK đối với mẹ.

c. Nỗi trông chờ được gặp mẹ của chú bé Hồng.

d. Sự cảm thông của chú bé Hồng dành cho mẹ

Câu 6. Văn bản “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố thuộc giai đoạn văn học:

a. Văn học lãng mạn

b. Văn học hiện thực

c. Văn học cách mạng

d. Văn học trung đại

II./ TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 1: (2.0 điêm) Tóm tắt ngắn gọn (7 câu) đoạn trích Tức nước vỡ bờ- Ngô Tất Tố.

Câu 2. (1,5 điểm) Nêu ý nghĩa truyện: Cô bé bán diêm-An-đec-xen.

Câu 3. (3,5 điểm) Cho câu chủ đề: Lão Hạc là người sống có tình có nghĩa và giàu lòng tự trọng. Em hãy viết đoạn văn để làm sáng tỏ câu chủ đề trên.

Bài làm

a. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tình yêu mẹ mãnh liệt trong lòng bé Hồng khi nghĩ đến những hà khắc của xã hội PK đối với mẹ.

- Nguyên Hồng (1918-1982) ông luôn hướng ngòi bút về những người nghèo khổ gần gũi mà ông yêu thương thắm

- Nguyên Hồng viết nhiều thể loại: tiểu thuyết, kí, thơ.

- Ông có nhiều khảo cứu về triết học, văn học, là nhà báo, nhà văn hiện thực xuất sắc

- Nguyên Hồng được Nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (1996).

Đoạn trích Trong lòng mẹ trích trong hồi ký Những ngày thơ ấu

Hướng dẫn chấm Ngữ văn lớp 8

(Tạo nguồn tự nhiên)

Thời gian: 45 phút

I./ TRẮC NGHIỆM

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

d

b.

b

d.

c

d

II./ TỰ LUẬN

Câu 1. (2 điểm)

a. Tóm tắt ngắn gọn nội dung chính trong đoạn trích khoảng 7 câu dưới hình thức một đoạn văn

Câu 2: (1,5 điểm)

- Nêu ý nghĩa trong phần ghi nhớ SGK?

Câu 3. (3,5 điểm)

- Lão Hạc rất yêu con, lão hi sinh vì con, lão chọn cái chết để giữ trọn vẹn ba sào vườn lại cho con.

- Lão kính trọng và qúy mến ông giáo

- Lão từ chối sự giúp đỡ của ông giáo, lão để dành tiền để lo ma chay bởi vì không muốn liên lụy đến hàng xóm,

- Lão toan tính mọi việc thật chu đáo

Yêu cầu làm bài

* Về hình thức (0,5 đ)

Đảm bảo đúng hình thức đoạn văn chứng minh (Mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn)

* Về nội dung (3 đ)

+ HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau (qui nạp, diễn dịch, song hành) nhưng phải bảo đảm được những ý cơ bản trên.

............................................

Ngoài Tài liệu ôn thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Ngữ văn trường THCS Chu Văn An. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
5 7.556
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 8 Xem thêm