Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Chủ đề:
ĐÔNG NAM Á T NHỮNG THẾ K TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X.
Bài: Khái ợc về khu vực Đông Nam Á
Thời ợng: 01 tiết
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC
Phẩm chất, năng lực
YCCĐ
Số TT của YCCĐ
Năng lực đặc thù
Nhận thức duy lịch
sử.
Trình y ợc về vị trí địa của
vùng Đông Nam Á. (Tr.18 CTBM)
1
Năng lực chung
Tự chủ, t học.
Trình y được v trí địa qua việc tự
chọn lọc thông tin khai thác thông
tin từ bản đồ c vương quốc c Đông
Nam Á. (Tr.45 CTTT)
2
Giao tiếp hợp tác
Học sinh hiểu được nhiệm vụ của
nhóm tiếp nhận, sử dụng ngôn ngữ,
kết hợp với bản đồ liệu để tìm
hiểu về vị trí địa vùng Đông Nam Á.
(Tr.46, 47, CTTT)
3
Giải quyết vấn đề
Học sinh biết phân tích được những
điểm thuận lợi khó khăn từ vị trí
địa vùng Đông Nam Á. (Tr. 49
CTTT)
4
Phẩm chất chủ yếu
Chăm chỉ.
Tự tìm tòi thông tin về vị trí địa của
khu vực Đông Nam Á qua tài liệu
bản đồ.
5
Yêu ớc.
ý thức bảo tồn phát huy các di
sản văn hóa của khu vực Đông Nam
Á.
6
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU
1. Giáo viên: ợc đồ Đông Nam Á, tranh ảnh, liệu liên quan đến bài học; máy tính,
máy chiếu, phiếu học tập…
2. Hoc sinh: Đồ dùng học tập; tài liệu học tập...
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt
động
hoc
(thời
gian)
Nội dung dạy
học trọng tâm
PP, KTDH
Chủ đạo
Phương
án đánh
giá
Hoạt
động
1:
Khởi
động
(5’)
Các di sản văn hóa,
tên các quốc gia khu
vực Đông Nam Á.
Phương pháp:Trực quan.
KTDH: Công não
Khả năng
trả lời câu
hỏi của
học sinh.
Hoạt
động
2:
Tìm
hiểu:
“Khái
lược
về
khu
vực
Đông
Nam
Á”
(25’)
Vị trí vùng Đông Nam
Á.
Phương pháp trực quan, phát, dạy học
hợp tác vấn.
KTDH: Chia nhóm
Khả năng
khai thác
thông tin
từ bản đồ,
tự tìm
hiểu tài
liệu
thực hiện
nhiệm vụ
học tập
của học
sinh.
Hoạt
động
3:
Luyện
tập
(6’):
Củng
cố về
vị trí
địa
của
khu
vực
Điều kiện tự nhiên, yếu
tố hình thành các quốc
gia Đông Nam Á
Phương pháp phát vấn, đàm thoại;
thuật ng não
Khả năng
trả lời câu
hỏi của
học sinh
về điều
kiện tự
nhiên,
yếu tố
hình
thành các
quốc gia
Đông
Nam Á
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Đông
Nam
Á
Hoạt
động
4:
Vận
dụng
(5’):
Phân
tích
được
thuận
lợi
khó
khăn
về
kinh
tế từ
vị trí
địa
của
khu
vực
Đông
Nam
Á
Thuận lợi, khó khăn về
kinh tế từ vị trí địa
của khu vực Đông
Nam Á
Phương pháp giải quyết vấn đề, hợp tác;
thuật: Động não
Khả năng
trả lời câu
hỏi của
học sinh
về thuận
lợi khó
khăn của
khu vực
Đông
Nám Á
từ vị trí
địa
Hoạt
động
5:
Tìm
tòi,
mở
rộng
(4’):
Tìm
hiểu
vị trí,
tên
các
Vị trí, tên các quốc gia
Đông Nam Á
Phương pháp nêu vấn đề, hợp tác
thuật: Công não
Khả năng
trả lời câu
hỏi của
học sinh
về vị trí,
tên các
quốc gia
Đông
Nam Á

Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử Mô đun 2

VnDoc xin giới thiệu Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS là mẫu giáo án bài theo chương trình mới để các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới quý thầy cô Mẫu giáo án minh họa môn Lịch sử mô đun 2 THCS. Ngoài ra mời quý thầy cô tham khảo các chương trình học lớp 6, chương trình học lớp 7, chương trình lớp 8 THCS, chương trình học lớp 9. Hy vọng với những tài liệu mà VnDoc chia sẻ sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho quý thầy cô tham khảo và hoàn thiện bài giảng trên lớp của mình

Đánh giá bài viết
1 3.217
Sắp xếp theo

Dành cho Giáo Viên

Xem thêm