Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Đề 4

Câu hỏi trắc nghiệm về Luật viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Đề 4 kèm theo đáp án chi tiết do VnDoc đăng tải, hỗ trợ ôn luyện thi tuyển công chức 2019 đạt kết quả cao trong bài thi chính thức. 

 • Không biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới bao nhiêu tháng tuổi?
 • Điều 36: Biệt phái viên chức có mấy khoản
 • Điều 37: Bổ nhiệm viên chức quản lý có bao nhiêu khoản
 • Việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào đâu?
 • Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn bao nhiêu năm
 • Cơ quan nào quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý
 • Điều 33 chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm
 • Điều 33 chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định: Cơ quan nào được giao quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động của viên chức quy định chi tiết về nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc trong ngành, lĩnh vực được giao quản lý.
 • Điều 34 quy định đơn vị nào có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng viên chức?
 • Điều 35 trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng quy định: “Viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương” điều này đúng hay sai?
 • Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Biệt phái viên chức là gì?
 • Điều 36 Biệt phái viên chức quy định: Ai là người quết định việc biệt phái viên chức?
 • Điều 38 Xin thôi giữu chức vụ quản lí hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lí quy định: Viên chức quản lí có thể xin thôi giữ chức vụ quản lí hoặc được miễn nhiệm nếu thuộc trường hợp nào?
 • Điều 39. Mục đích đánh giá viên chức quy định:
 • Điều 40 Căn cứ đánh giá viên chức quy định: Việc đánh giá viên chức được thực hiện dựa trên căn cứ nào?
 • Điều 41 nội dung đánh giá viên chức quy định: việc đánh giá viên chức được xem xét theo nội dung nào?
 • Việc đánh giá viên chức được thực hiện khi nào?
 • Điều 42 Phân loại đánh giá viên chức quy định: Hằng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được phân thành mấy loại?
 • Điều 43 quy định trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lí thuộc về ai?
 • Điều 43 quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức do cơ quan nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
52 51.986
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm