Danh mục tài liệu ôn thi công chức hành chính năm 2019 tp Hà Nội

Đề cương thi công chức sở công thương 2019

Ngày 24/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019. Sau đây là tài liệu thi công chức môn chuyên ngành mã CT, mời các bạn cùng tham khảo.

Đề cương thi công chức môn chuyên ngành mã ngành CT sở công thương

1. Luật thương mại 2005 số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 nam 2005: Chương II: điều 27, 28, 29, 30.

2. Luật quản lý ngoại thương năm 2017 số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017; điều 3,4,5.

3. Luật an toàn thực phẩm năm 2010 số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 Điều 1, 3, 5, 19, 20, 21, 22, 34, 36, 61, 65, 71.

4. Luật hóa chất năm 2007 số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007: điều 1, 2, 12, 14; Khoản 4, điều 62; điều 65, 70.

5. Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012: điều 19.

6. Nghị định số 69/2018/ND-CP ngày 15/5/2018 do chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương: Chương II: điều 3, 4, 5.

.........

Nội dung chi tiết đề cương thi công chức 2019

Đề cương ôn thi công chức 2019

Danh mục văn bản đã được VnDoc đính kèm trong file tải, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung ôn tập thi công chức.

Đánh giá bài viết
1 1.698
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm