Đề cương ôn thi công chức chuyên ngành hộ tịch

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành tư pháp hộ tịch

Nội dung ôn tập thi công chức cấp xã năm 2019 môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh tư pháp hộ tịch. Đây là tài liệu ôn tập thi công chức chuyên ngành hộ tịch mới nhất năm 2019 do sở nội vụ Hà Nội ban hành.

Nội dung ôn tập thi công chức ngành hộ tịch

PHẦN A. Văn bản tham khảo

1. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

2. Luật căn cước công dân năm 2014

3. Luật hộ tịch năm 2014

4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

5. Nghị định 28/2013/ND-CP

6. Nghị định số 23/2015/ND-CP

.......

Phần B. Tài liệu ôn tập

Mời các bạn sử dụng file tải về để thuận cho việc nghiên cứu và ôn tập.

Đánh giá bài viết
1 2.670
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm