Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019

Đề trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học 2019 - Đây là tài liệu ôn thi viên chức hiệu quả bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn kiến thức chung dành cho khối tiểu học. Bộ đề trắc nghiệm viên chức tiểu học có đáp án kèm theo để tiện cho các bạn sao sánh kết quả.

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung tiểu học

Nhằm giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức, tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thi viên chức giáo dục. VnDoc đã cập nhật thường xuyên nhiều bộ đề thi viên chức của các tỉnh, các mẫu đề thi viên chức giáo viên mới nhất, các câu hỏi trắc nghiệm luật viên chức, luật giáo dục... Các tài liệu này các bạn hoàn toàn miễn phí và các bạn có thể tải về để lưu làm tài liệu sử dụng. Các bạn có thể tham khảo các tài liệu về ôn thi công chức viên chức theo đường link sau:

Câu hỏi 1 (1 điểm)

a. Theo Luật giáo dục năm 2005 thì Nguyên lý giáo dục là :

b. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội

c. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội

d. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Nguyên lý giáo dục là?

a. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất.

b. Cả 02 phương án trên đều đúng.

c. Lí luận gắn liền với thực tiễn.

Câu hỏi 3 (1 điểm)

Theo Luật giáo dục năm 2005, Học sinh học hết chương trình THCS có đủ Điều kiện theo quy định của Bộ trưởng bộ GD-ĐT thì được ai cấp giấy chứng nhận?

a. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện cấp bằng TNTHCS

b. Hiệu trưởng cấp bằng TNTHCS

c. Hiệu trưởng THCS cấp giấy CN TNTHCS

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức ?

a. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;

b. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

c. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

Câu hỏi 5 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày ?

a. Ít nhất 60 ngày

b. Ít nhất 45 ngày

c. Ít nhất 30 ngày

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày nào ?

a. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2005

b. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

c. Hiệu lực thi hành từ 01/12/2005

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Luật giáo dục 2005 quy định trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục thế nào?

a. Không ngừng học tập ,rèn luyện nên gương, nâng cao trách nhiệm cá nhân.

b. Tổ chức, quản lý, Điều hành các hoạt động giáo dục.

c. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chức đạo đức, trình độ cá nhân.

Câu hỏi 8 (1 điểm)

Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, Hiệu phó có mấy nhiệm vụ quyền hạn?

5

3

4

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức ?

a. Được pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp.

b. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

c. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.

Câu hỏi 10 (1 điểm)

Luật Giáo dục năm 2005 quy định Điều lệ nhà trường có bao nhiêu nội dung chủ yếu?

5

6

7

Câu hỏi 11 (1 điểm)

Theo quy định của Luật Viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?

a. Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

b. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.

c. Viên chức có 02 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

Câu hỏi 12 (1 điểm)

Luật Viên Chức quy định: chế độ tập sự được quy định trong thời gian bao lâu ?

a. từ 6 tháng đến 12 tháng

b. Từ 3 tháng đến 12 tháng

c. từ 6 tháng đến 24 tháng

Câu hỏi 13 (1 điểm)

Có bao nhiêu hình thức kỷ luật viên chức giữ chức vụ quản lý quy định trong Luật Viên chức?

04;

03;

05;

Câu hỏi 14 (1 điểm)

Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ:

a. Ngày 01 tháng 01 năm 2011.

b. Ngày 01 tháng 01 năm 2012.

c. Ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Câu hỏi 15 (1 điểm)

Một trong những nhiệm vụ của người học theo quy định Luật giáo dục năm 2005 là?

a. Được nhà trường, cơ sở giáo dục khác tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.

b. Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban.

c. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường, cơ sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, Điều lệ nhà trường; chấp hành pháp Luật Nhà nước.

................................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung câu hỏi và đáp án.

Đánh giá bài viết
1 3.813
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm