Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Đề 5

Câu hỏi trắc nghiệm về Luật viên chức

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Đề 5, hỗ trợ ôn luyện thi tuyển công chức 2019 đạt kết quả cao trong bài thi chính thức.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Điều 44 thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức quy định.
 • Điều 45 chế độ thôi việc quy định: Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được?
 • Điều 45 chế độ thôi việc quy định: Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc trường hợp nào sau đây?
 • Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: viên chức được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của?
 • Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước?
 • Điều 46 Chế độ hưu trí quy định: cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức ra quyết định nghỉ hưu trước?
 • Điều 47. Quản lí nhà nước về viên chức quy định cơ quan thống nhất quản lí nhà nước về viên chức là?
 • Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm mấy nội dung?
 • Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào?
 • Điều 48 Quản lí viên chức quy định nọi dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào?
 • a. Bộ giáo dục và đào tạo b. đơn vị sự nghiệp công lập c. Chính phủ d. Nhà nước
 • Điều 50: Kiểm tra, thanh tra?
 • Điều 51. Khen thưởng quy định:
 • Điều 52. Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu 1 trong các hình thức kỉ luật nào sau đây?
 • Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: Hình thức kỉ luật cách chức chỉ áp dụng đối với.
 • Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: cơ quan nào quy định việc áp dụng các hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lí kỉ luật đối với viên chức?
 • Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là?
 • Điều 53 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hạn xử lí kỉ luật không quá?
 • Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lí kỉ luật có thể kéo dài nhưng không quá?
 • Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định : kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết định và tài liệu có liên quan cho đơn vị quản lí viên chức để xem xét xử lí kỉ luật trong thời hạn bao lâu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
34 47.420
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm