Câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục - Đề 2

Trắc nghiệm Luật giáo dục có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các bạn bài Câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục - Đề 2 kèm theo đáp án nhằm hỗ trợ quá trình ôn tập thi công chức, viên chức 2019 đạt hiệu quả.

 • Điều 10 quyền và nghĩa vụ học tập của công dân quy định
 • Điểm khác biệt giữa luật GD số 38/2005/QH11 với luật GD sửa đổi và bổ sung số 44/2009/QH12 trong việc phổ cập giáo dục là (điều 11 phổ cập giáo dục)?
 • Luật giáo dục năm 2005 (luật số:28/2005/QH11) gồm mấy chương, bao nhiêu điều?
 • Theo điều 4, luật giáo dục năm 2005: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm
 • Theo điều 8 của luật giáo dục năm 2005: Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm
 • Theo điều 4 luật giáo dục năm 2005: Cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo duc quốc dân gồm
 • Theo luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục hiện nay (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009), việc thực hiện phổ cập giáo dục được quy định ở cấp học nào?
 • Theo điều 11, luật giáo dục năm 2005: Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt
 • Theo Điều 11, Luật giáo dục năm 2005: Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi quy định được học tập để đạt trình độ
 • Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở giáo dục phổ thông gồm
 • Theo điều 31 Luật giáo dục năm 2005
 • Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, nội dung giáo dục thường xuyên được thể hiện trong các chương trình nào dưới đây?
 • Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, các hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm
 • Theo điều 46 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm
 • Theo điều 46 Luật giáo dục số (44/2009/QH12) cơ sở của giáo dục thường xuyên bao gồm
 • Theo điều 51 Luật giáo dục năm 2005: Thẩm quyền thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục được quy định như thế nào?
 • Theo điều 53 Luật giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có nhiệm vụ nào sau đây?
 • Theo điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có những tiêu chuẩn nào dưới đây?
 • Theo điều 72 Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây
 • Theo điều 73 luật giáo dục năm 2005, một trong những quyền của nhà giáo là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
40 35.941
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm