Câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức

Đề thi tuyển công chức viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức với các câu hỏi có đáp án đi kèm nhằm hỗ trợ mọi người trong quá trình ôn luyện cho kì thi tuyển công chức 2019 sắp diễn ra.

 • Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?
 • Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
 • Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?
 • Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?
 • Trong các nội dung sau, nội dung nào thuộc nguyên tắc quản lý viên chức quy định tại Luật Viên chức?
 • Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp viên chức có các quyền nào sau đây?
 • Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?
 • Theo quy định hiện hành, thời gian tập sự của Viên chức là bao nhiêu tháng?
 • Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?
 • Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?
 • Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?
 • Kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?
 • Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?
 • Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng?
 • Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
 • Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào sau đây?
 • Nội dung nào sau đây là một trong những nội dung tập sự của viên chức?
 • Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu so với mức lương tối thiểu hiện hành?
 • Thời hạn biệt phái viên chức là bao nhiêu năm?
 • Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?
 • Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?
 • Không quá 19 người Không quá 21 người Không quá 23 người Không quá 25 người
 • Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
 • Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?
 • Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 6.794
Sắp xếp theo

Thi Công Chức - Viên chức

Xem thêm