Đề trắc nghiệm kiến thức chung mầm non 2019

Đề trắc nghiệm kiến thức chung mầm non 2019 là bộ đề trắc nghiệm trong kỳ thi viên chức giáo dục 2019 dành cho khối mầm non. Đây là bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung do Sở nội vụ Hà Nội ban hành kèm theo đáp án giúp các bạn thuận tiện trong việc tra cứu kết quả.

Câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung mầm non

Bộ đề trắc nghiệm môn kiến thức chung dưới đây bao gồm 60 câu hỏi về Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực đối với khối mầm non và các cở giáo dục phổ thông. Ngoài các câu hỏi trắc nghiệm viên chức giáo dục dưới đây, các bạn có thể tham khảo thêm các bộ đề thi viên chức giáo dục khác đã được VnDoc đăng tải trên chuyên mục: Ôn thi công chức viên chức để củng cố thêm nhiều kiến thức cho kỳ thi sắp tới.

Câu hỏi 1 (1 điểm)

Nguyên lý giáo dục là?

a. Lí luận gắn liền với thực tiễn.

b. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất.

c. Cả 02 phương án trên đều đúng.

Câu hỏi 2 (1 điểm)

Luật giáo dục 2005 quy định: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì ?

a. Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

b. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

c. Mở rộng qui mô giáo dục..

Câu hỏi 3 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

a. Bộ Nội vụ

b. Nhà nước

c. Chính phủ

Câu hỏi 4 (1 điểm)

Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thì Trường mầm non có bao nhiêu nhiệm vụ quyền hạn?

10

9

8

Câu hỏi 5 (1 điểm)

Theo Luật Giáo dục năm 2005, cấp học nào không thuộc giáo dục phổ thông?

a. Tiểu học

b. Mầm non

c. THCS

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Cơ quan nào quy định nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định số lượng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập?

a. Bộ Tư pháp;

b. Bộ Nội vụ;

c. Chính phủ;

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Luật Viên chức quy định, chức danh nghề nghiệp là ?

a. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của viên chức

b. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực của viên chức

c. Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

Câu hỏi 8 (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục, ai là người quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác?

a. Chủ tịch nước.

b. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c. Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi 9 (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng là?

a. Của hệ thống giáo dục quốc dân câp cho người học sau khi tốt nghiệp trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.

b. Cả 02 phương án trên đều đúng.

c. Của hệ thống giáo dục quốc dân cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học.

Câu hỏi 10 (1 điểm)

Luật giáo dục 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày nào ?

a. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2005

b. Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

c. Hiệu lực thi hành từ 01/12/2005

Câu hỏi 11 (1 điểm)

Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ nào dưới đây?

a. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.

b. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học.

c. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở.

Câu hỏi 12 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức 2010, cơ quan nào quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức ?

a. Chính phủ

b. Bộ Nội vụ

c. Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Câu hỏi 13 (1 điểm)

Theo Luật giáo dục năm 2005. Tuổi của học sinh vào lớp 1 là?

6

7

5

Câu hỏi 14 (1 điểm)

Theo quy định tại Văn bản số 04/VBHN-BDGĐT Ban hành điều lệ trường mầm non thìSố trẻ tối đa trong nhóm trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi?

25 trẻ

20 trẻ

15 trẻ

Câu hỏi 15 (1 điểm)

Nội dung nào sau đây thuộc nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức quy định tại Luật Viên chức ?

a. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp.

b. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của nhà nước;

c. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

Câu hỏi 16 (1 điểm)

Theo Luật Viên chức, Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng phải thông báo bằng văn bản với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước bao nhiêu ngày ?

a. Ít nhất 30 ngày

b. Ít nhất 60 ngày

c. Ít nhất 45 ngày

Câu hỏi 17 (1 điểm)

Theo quy định tại Điều 7 Luật Giáo dục, ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác là?

a. Tiếng Việt và Tiếng Anh.

b. Tiếng Việt.

c. Tiếng Anh.

Câu hỏi 18 (1 điểm)

Theo Luật Giáo dục năm 2005, cơ quan ban hành Điều lệ nhà trường ở các cấp học khác theo thẩm quyền là?

a. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước

b. Thủ tướng Chính phủ

c. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu hỏi 19 (1 điểm)

Một trong những quyền của người học theo quy định của Luật giáo dục năm 2005 là?

a. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ và năng lực.

b. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

c. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục khác các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người học.

Câu hỏi 20 (1 điểm)

Theo Luật Giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có bao nhiêu nhiệm vụ

6

4

5

.............................................

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung 60 câu hỏi và đáp án.

Đánh giá bài viết
1 2.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm