Đề thi thử Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản - Đề 2

Đề thi chứng chỉ tin học quốc gia có đáp án

Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản là Chứng chỉ Quốc gia (thay thế cho Chứng chỉ Tin học A, B), chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT đúng theo Chuẩn do Bộ thông tin và Truyền thông quy định, bao gồm 02 cấp độ: Cơ bản và Nâng cao.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị kiến thức để thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản? Hãy luyện thử Bộ đề thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản sau đây của chúng tôi. Đây là dạng đề thi trực tuyến, các bạn có thể trực tiếp vào làm và kiểm tra kết quả của mình sau khi làm xong. 

Tham khảo thêm: Đề thi thử Chứng chỉ ứng dụng CNTT căn bản - Đề 1

 • Câu 1. Bạn đã cài đặt một bộ xử lý mới có tốc độ xử lý cao hơn vào máy của bạn. Điều này có thể có kết quả gì?
 • Câu 2. Bảng mã ASCII mở rộng có bao nhiêu ký tự?
 • Câu 3. Binary là hệ đếm gì?
 • Câu 4. Các phần mềm dùng để nén tập tin, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 • Câu 5. Các tập tin sau khi được chọn và xóa bằng phím Shift + Delete:
 • Câu 6. Các thông số 1280 x 1024, 1280 x 720, 1152 x 864 là những thông số dùng để thiết lập :
 • Câu 7. Cho biết cách sử dụng bàn phím ảo (On Screen Keyboard ) trong hệ điều hành Windows:?
 • Câu 8. Cho biết chức năng (Decrease Indent) trong Microsoft Word 2010:
 • Câu 9. Cho biết ý nghĩa của chức năng Format Painter trong Microsoft Word 2010:?
 • Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng:
 • Câu 11. Khi làm việc với văn bản muốn chọn toàn bộ văn bản bạn bấm tổ hợp phím:
 • Câu 12. Khi làm việc với văn bản muốn in đậm nội dung văn bản đang chọn khối bạn bấm tổ hợp phím:
 • Câu 13. Các địa chỉ sau đây $A1, B$5, $L9, $DS7 là loại địa chỉ gì:
 • Câu 14. Cho biết công thức đúng?
 • Câu 15. Cho biết kết quả của công thức = MOD(20,3):
 • Câu 16. Cho biết kết quả của phép tính Mod(10,3) là:
 • Câu 17. Cho biết phím tắt để cố định địa chỉ ô trong công thức của Excel:
 • Câu 18. Chọn phát biểu sai:
 • Câu 19. Chức năng Animations - Timing Delay trong Powerpoint 2010 dùng để:
 • Câu 20. Chức năng Animations – Timing Delay dùng để:
 • Câu 21. Chức năng nhóm Home - Slides Layout trong Powerpoint 2010 dùng để:
 • Câu 22. Chức năng Slide color scheme trong Powerpoint 2010 là gì?
 • Câu 23. Các máy tính trong mạng diện rộng(WAN) được kết nối với nhau:
 • Câu 24. Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách ( client) có thể tìm thấy trong mạng nào?
 • Câu 25. Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là :
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 2.111
Sắp xếp theo

Thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT

Xem thêm