Ôn tập nâng cao tiếng Anh 6 mới Unit 4 My Neighbourhood

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 6 Global Success, VnDoc.com đã cập nhật bộ đề Luyện tập tiếng Anh 6 nâng cao theo từng Unit khác nhau. Đề ôn tập tiếng Anh nâng cao Unit 4 lớp 6 sách Kết nối tri thức của bộ GD&ĐT có đáp án được trình bày dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tiếng Anh 6 mới khác nhau như: Chọn từ có phần gach chân phát âm khác; Chia dạng đúng của từ trong ngoặc; Chia động từ tiếng Anh; Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh, Sắp xếp từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, ... VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh hiệu quả.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood đầy đủ nhất

Bài tập tiếng Anh 6 Unit 4 My Neighbourhood có đáp án

Bài tập tiếng Anh nâng cao lớp 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood có đáp án nằm trong bộ tài liệu Để học tốt tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh unit 4 lớp 6 My neighbourhood có đáp án được biên tập bám sát theo nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 4 My neighbourhood giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Topic: Neighbourhood and directions

Phonetics:

Sounds: /I/ and / i: /

Grammar:

Comparative adjectives: smaller, more expensive…

Vocabulary: – Places – Directions – Adjectives

Skills: – Describing a neighbourhood

– Asking for and giving directions

I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each line.

1. A. Hill B. ship C. kite D. chip

2. A. Cheap B. great C. peace D. meal

3. A. Evening B. extreme C. scene D. excite

4. A. Garage B. village C. message D. shortage

5. A. Field B. movie C. quiet D. piece

II. Complete each sentence with the opposite of the word in brackets. Choose from one of the words in the box. Use each word once only.

artificial ; easy ; even ; expensive ; modern;

peaceful ; public ; rough ; shallow ; small;

1. We live in a very_______ neighbourhood, (noisy)

2. The sea is very_________ in this season, (calm)

3. The houses with________numbers are on this side, (odd

4. Are the flowers in that window _____________ ? (real)

5. The water is quite__________around here. (deep)

6. I think this is a __________area of the city. (historic)

7. We are now living in a _______area of the city. ( historic)

8. It’s________to get a job in this town. (difficult)

9. The food in that restaurant is very ______. (cheap)

10. They live in a _______house in the country. (big)

Download đề thi và đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh 6 Global Success Unit 4 My neighbourhood có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.842
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm