Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 6
KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Tuần 1
Ngày soạn:...../....../.......
Ngày giảng:...../....../......
CHƯƠNG 1: NHÀ
I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG 1
1. Kiến thức
- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà
- Nhận biết được một số kiến trúc nhà đặc trưng Việt Nam
- Kể tên được một số vật liệu phổ biến tả một số bước chính trong xây
dựng nhà
- tả được những đặc trưng bản của ngôi nhà thông minh
- Đề xuất được những ý tưởng để cải tạo ngôi nhà của mình trở thành ngôi
nhà thông minh.
2. Năng lực
a. Năng lực chuyên môn
- Nhận biết được các đặc điểm chung của nhà
- Đặc trưng bản của nhà thông minh
b. Năng lực chung
Biết chủ động nghiên cứu tìm tòi kiến thức, tranh ảnh liên quan tới nhà
3. Phẩm chất
ý thức bảo vệ giữ gìn cho ngôi nhà của mình được sạch sẽ, bền, đẹp
II. Thiết bị dạy học học liệu
1. Giáo viên
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án
- Tranh ảnh liên quan tới ngôi nhà
- Video liên quan tới nhà
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, sách bài tập
- Nghiên cức chuẩn bị sẵn bài trước khi tới lớp
- Sưu tầm tranh ảnh, kiến trúc n đẹp
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Chương 1 bao gồm ba bài:
Bài
Tên bài
Thời gian dạy học
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 1
Khái quát về nhà
Bài 2
Xây dựng nhà
Bài 3
Ngôi nhà thông minh
BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ
Môn Công Nghệ, lớp 6
Thời gian dạy học: 2 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được vai trò của nhà
- Nêu được đặc điểm chung của nhà ở, nhận biết được một số kiến trúc nhà
đặc trưng Viêt Nam
2. Năng lực
a. Năng lực chung
Biết lựa chọn các nguồn tài liệu p hợp để tìm hiểu thêm về kiến thức nhà nói
chung, đặc điểm kiến trúc các vùng miền khác nhau nói riêng.
b. Năng lực riêng
- Nêu được vai trò của nhà
- Nhận biết được một số kiến trúc nhà đặc trưng của Việt Nam
- tả được tác động của n trong đời sống gia đình
3. Phẩm chất
- ý thức tìm hiểu về lịch sử n của gia đình
- ý thức bảo vệ nhà cổ, nhà di sản
- Thích tìm hiểu thông tin đ mở rộng hiểu biết
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC HỌC LIỆU.
1. Giáo viên
- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án
- Tranh ảnh liên quan tới ngôi nhà
- Nam chân gắn bảng, bút dạ.
- Video liên quan tới nhà
2. Học sinh
- Sách giáo khoa, sách bài tập
- Nghiên cức chuẩn bị sẵn bài trước khi tới lớp
- Sưu tầm tranh ảnh, kiến trúc n đẹp
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ( 10 PHÚT)
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
a) Mục tiêu
Giúp tạo tâm thế gợi nhu cầu nhận thức của học sinh về một chủ đề học tập
mới nhưng lại rất quen thuộc với học sinh đó về n ở. Bước đầu
những cảm nhận ý nghĩa vật chất cũng như tinh thần nhà đem lại cho
con người.
b) Nội dung
- HS quan sát tranh nh GV đã chuẩn bị trả lời các câu hỏi liên quan
tới tranh dẫn nhập.
- Câu hỏi của GV:
Câu 1: Em hãy gắn các tên sau đây: Bưu điện Nội, trường học, nhà n,
nhà mái bằng, chùa Thiên Mụ, biệt thự, chợ Bến Thành với các công trình
sau:
Câu 2: Trong các công trình trên công trình nào thuộc nhóm n ở?

Giáo án Công nghệ lớp 6 Kết nối tri thức

Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống là mẫu giáo án chuẩn theo Công văn 5512 để các thầy cô tham khảo lên kế hoạch bài dạy, chuẩn bị cho các tiết học trên lớp đạt kết quả cao nhất.

Lưu ý: Nội dung giáo án đang được hoàn thiện và bổ sung, VnDoc sớm cập nhật cho các bạn tham khảo.

CHƯƠNG 1: NHÀ Ở

I. MỤC TIÊU CHUNG CỦA CHƯƠNG 1

1. Kiến thức

- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở

- Nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam

- Kể tên được một số vật liệu phổ biến và mô tả một số bước chính trong xây dựng nhà ở

- Mô tả được những đặc trưng cơ bản của ngôi nhà thông minh

- Đề xuất được những ý tưởng để cải tạo ngôi nhà của mình trở thành ngôi nhà thông minh.

2. Năng lực

a. Năng lực chuyên môn

- Nhận biết được các đặc điểm chung của nhà ở

- Đặc trưng cơ bản của nhà ở thông minh

b. Năng lực chung

Biết chủ động nghiên cứu tìm tòi kiến thức, tranh ảnh liên quan tới nhà ở

3. Phẩm chất

Có ý thức bảo vệ giữ gìn cho ngôi nhà của mình được sạch sẽ, bền, đẹp

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án

- Tranh ảnh liên quan tới ngôi nhà

- Video liên quan tới nhà ở

2. Học sinh

- Sách giáo khoa, sách bài tập

- Nghiên cức chuẩn bị sẵn bài trước khi tới lớp

- Sưu tầm tranh ảnh, kiến trúc nhà ở đẹp

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Chương 1 bao gồm có ba bài:

Bài

Tên bài

Thời gian dạy học

Bài 1

Khái quát về nhà ở

Bài 2

Xây dựng nhà ở

Bài 3

Ngôi nhà thông minh

BÀI 1: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ Ở

Môn Công Nghệ, lớp 6

Thời gian dạy học: 2 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Sau bài học, học sinh sẽ:

- Nêu được vai trò của nhà ở

- Nêu được đặc điểm chung của nhà ở, nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Viêt Nam

2. Năng lực

a. Năng lực chung

Biết lựa chọn các nguồn tài liệu phù hợp để tìm hiểu thêm về kiến thức nhà nói chung, đặc điểm kiến trúc các vùng miền khác nhau nói riêng.

b. Năng lực riêng

- Nêu được vai trò của nhà ở

- Nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam

- Mô tả được tác động của nhà ở trong đời sống gia đình

3. Phẩm chất

- Có ý thức tìm hiểu về lịch sử nhà ở của gia đình

- Có ý thức bảo vệ nhà cổ, nhà di sản

- Thích tìm hiểu thông tin để mở rộng hiểu biết

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.

1. Giáo viên

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án

- Tranh ảnh liên quan tới ngôi nhà

- Nam chân gắn bảng, bút dạ.

- Video liên quan tới nhà ở

2. Học sinh

- Sách giáo khoa, sách bài tập

- Nghiên cức chuẩn bị sẵn bài trước khi tới lớp

- Sưu tầm tranh ảnh, kiến trúc nhà ở đẹp

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (10 PHÚT)

a) Mục tiêu

Giúp tạo tâm thế gợi nhu cầu nhận thức của học sinh về một chủ đề học tập mới nhưng lại rất quen thuộc với học sinh đó là về nhà ở. Bước đầu có những cảm nhận ý nghĩa vật chất cũng như tinh thần mà nhà ở đem lại cho con người.

b) Nội dung

- HS quan sát tranh ảnh mà GV đã chuẩn bị và trả lời các câu hỏi có liên quan tới tranh dẫn nhập.

- Câu hỏi của GV:

Câu 1: Em hãy gắn các tên sau đây: Bưu điện Hà Nội, trường học, nhà sàn, nhà mái bằng, chùa Thiên Mụ, biệt thự, chợ Bến Thành với các công trình sau:

Câu 2: Trong các công trình trên công trình nào thuộc nhóm nhà ở?

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo Giáo án môn Toán 6, giáo án môn Văn 6, Giáo án môn Sinh lớp 6,....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 4.767
Sắp xếp theo

    Giáo án Công nghệ lớp 6

    Xem thêm