Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 - Hình học Chương 2: xOy + yOz = xOz

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2 bài 4

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: xOy + yOz = xOz có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt toàn bộ phần hình học 6 chương 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 2 phần Hình học trang 82, 83

Bài 18 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): Hình 25 cho biết OA nằm giữa hai tia OB , OC,

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Kiến thức áp dụng

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Bài 19 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy', xOy = 120o. Tính góc yOy'.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Vậy góc yOy' = 60o.

Kiến thức áp dụng

Hai góc kề bù có tổng bằng 180º.

Bài 20 (trang 82 SGK Toán lớp 6 tập 2):

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Kiến thức áp dụng

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90º.

Bài 21 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2):

a) Đo các góc ở hình 28 a, b.

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

a) Đo góc ta được:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

b) Các cặp góc phụ nhau ở hình 28b là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Bài 22 (trang 82 SGK Toán 6 tập 2): a) Đo các góc ở hình 29, 30.

b) Viết tên các cặp góc bù nhau ở hình 30.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

a) Đo góc ta được:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

b) Các cặp góc bù nhau ở hình 30 là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Bài 23 (trang 83 SGK Toán 6 tập 2): Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau,

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Hãy tính số đo x của góc PAQ.

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Kiến thức áp dụng

Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2

Chia sẻ, đánh giá bài viết
48
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 6

    Xem thêm