Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Điểm - Đường thẳng

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Điểm - Đường thẳng được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Câu 1: Dùng các chữ N, P, b, c đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 1 rồi trả lời các câu hỏi sau

bài tập toán 6

a) Điểm M thuộc những đường thẳng nào?

b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào?

c) Đường thẳng nào đi qua điểm N?

d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c?

e) Điểm P nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào?

Giải

Các điểm N, P và đường thẳng b, c được thể hiện trong hình dưới:

bài tập toán 6

a) Điểm M thuộc đường thẳng a

Điểm M thuộc đường thẳng b.

b) Đường thẳng a chứa điểm M, P

Đường thẳng a không chứa điểm N

c) Đường thẳng b, c đi qua điểm N

d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c.

e) Điểm P nằm trên đường thẳng a, c và không nằm trên đường thẳng b.

Câu 2: Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

a) Hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng a.

b) Đường thẳng b không đi qua hai điểm M và N.

c) Đường thẳng c đi qua hai điểm H, K và không chứa hai điểm U, V.

d) Điểm X nằm trên cả hai đường thẳng d và t, điểm Y chỉ thuộc đường thẳng d và nằm ngoài đường thẳng t, đường thẳng t đi qua điểm Z còn đường thẳng d không chứa điểm Z.

e) Điểm U nằm trên cả hai đường thẳng m, n và không thuộc đường thẳng p; điểm V thuộc cả hai đường thẳng n, p và nằm ngoài đường thẳng m; hai đường thẳng p, m cùng đi qua điểm R còn đường thẳng n không chứa điểm R.

Giải

bài tập toán 6

Câu 3: Dựa vào hình bs1 nối mỗi ý ở cột A với chỉ một ý ở cột B để được kết quả đúng.

Cột A

Cột B

1) Điểm A

a) không thuộc các đường thẳng m, n, d

2) Điểm B

b) nằm trên cả 3 đường thẳng m, n, d

3) Điểm C

c) nằm trên cả 2 đường thẳng n và d

4) Điểm D

d) thuộc cả 2 đường thẳng d và m

e) thuộc cả 2 đường thẳng m và n

Giải

1) - e); 2) - c)

3) - d) 4) - a)

Câu 4: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Một điểm có thể thuộc một đường thẳng.

b) Một điểm có thể đồng thời thuộc cả đường thẳng.

c) Một điểm có thể đồng thời thuộc ba đường thẳng

d) Một điểm có thể đồng thời thuộc nhiều đường thẳng.

e) Trên đường thẳng chỉ có một điểm.

f) Trên đường thẳng có nhiều hơn một điểm.

g) Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.

Giải

  • a), b), c), d), f), g) đúng.
  • e) sai.

Câu 5: Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế.

Giải

Một số hình ảnh của đường thẳng trong thực tế: cạnh bàn, mép bảng, nếp gấp của tờ giấy.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
21
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm