Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán Hình 6 bài 2: Góc

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 2: Góc được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài: Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Nửa mặt phẳng

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Số đo góc

Câu 1: Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình bên:

Có bao nhiêu góc tất cả?

Bài tập toán 6

Lời giải:

Góc BAC ký hiệu ∠(BAC)

Góc BAD ký hiệu ∠(CAD)

Góc CAD ký hiệu ∠(BAD)

Có tất cả là 3 góc.

Câu 2: Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là (O1); (O2); (O3)

Bài tập toán 6

Câu 3: Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các phát biểu sau:

a) Góc xOy là hình gồm …………………………

b) Góc yOz được ký hiệu là……………………..

c) Góc bẹt là góc có ………………………………

Lời giải:

a) Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy.

b) Góc yOz được ký hiệu là góc ∠(yOz)

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Câu 4: Bổ̉ sung phần thiếu (…) trong phát biểu sau:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu …………………

Lời giải:

Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, M là điểm nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy.

Câu 5: Vẽ

a) Góc xOy.

b) Tia OM nằm trong góc xOy.

c) Điểm N nằm trong góc xOy.

Lời giải:

Bài tập toán 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
29
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm