Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Làm quen với số âm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Câu 1: Tính

a, 8274 + 226

b, (-5) + (-11)

c, (-43) + (-9)

Lời giải:

a, 8274 + 226 = 8500

b, (-5) + (-11) = -(5 + 11) = -16

c, (-43) + (-9) = -( 43 + 9) = -52

Câu 2: Tính

a, (-7) + (-328)

b, 12 + |-23|

c, |-46| + |+12|

Lời giải:

a, (-7) + (-328) = -(7 + 328) = -335

b, 12 + |-23| = 12 + 23 = 35

c, |-46| + | +12| = 46 + 12 = 58

Câu 3: Điền dấu <, > thích hợp vào ô trống:

a, (-6) + (-3) ..... (-6)

b, (-9) + (-12) .... (-20)

Lời giải:

a, (-6) + (-3) < (-6)

b, (-9) + (-12) < (-20)

Câu 4: Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát –xco- va là -7oC. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là bao nhiêu, biết nhiệt đọ giảm 6oC

Lời giải:

Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va gảm 6oC tức là tằng -6oC

Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xco-va là:

(-7) + (-6) = -(7 + 6) = -13oC

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức

a, x + (-10), biết x = -28

b, (-267) + y, biết y = -33

Lời giải:

a, (-28) + (-10) = -(28 + 10) = -38

b, (-267) + (-33) = -(267 + 33) = -300

Câu 6: Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:

a, Nhiệt độ toC, nếu t = 12; -3;0

b, Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a = 70, -500,0

Lời giải:

a, Nhiệt độ tăng 12oC nghĩa là nhiệt độ tăng thêm 12oC

Nhiệt độ tăng -3oC nghĩa là nhiệt độ giảm 3oC

Nhệt độ tăng 0oC nghĩa là nhiệt độ không thay đổi

b, Số tiền tăng 70 nghìn đồng nghĩa là có thêm 70 nghìn đồng

Số tiền tẳng thêm -500 nghìn đồng nghĩa là mắc nợ thêm 500 nghìn đồng

Số tiền tăng thêm 0 nghìn đồng nghãi là số tiền không thay đổi

Câu 7: Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:

a, 2; 4; 6; 8...

b, -3; -5; -7; -9...

Lời giải:

a, 2; 4; 6; 8; 10; 12;...

b, -3; -5; -7; -9; -11; -13;...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
16
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm