Giải bài tập trang 76 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên khác dấu

Giải bài tập trang 76 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên khác dấu

Giải bài tập trang 76 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên khác dấu với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán lớp 6 tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giải bài tập trang 75 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu

A. Tóm tắt lý thuyết cộng hai số nguyên khác dấu

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu, ta tìm hiệu các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của hai số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Tổng của hai số nguyên đối nhau bằng 0.

Ví dụ: (-273) + 55 = -(273 – 55) (vì 273 > 55) = -218

B. Hướng dẫn giải bài tập trong sác giáo khoa bài cộng hai số nguyên khác dấu trang 76 – Số học 6 tập 1.

Bài 1 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 – Chương 2 số học

Tính:

a) 26 + (-6); b) (-75) + 50; c) 80 + (-220).

Đáp án:

a) 20; b) -25; c) -140.

Bài 2 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 – Chương 2 số học

Tính:

a) (-73) + 0; b) |-18| + (-12); c) 102 + (-120).

Đáp án:

a) (-73) + 0 = -73.

b) |-18| + (-12) = 18 + (-12) = 18 – 12 = 6.

c) 102 + (-120) = -(120 – 102) = -18.

Bài 3 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 – Chương 2 số học

Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23) + 13;

b) (-15) + (+15) và 27 + (-27).

Đáp án:

a) 23 + (-13) = 23 – 13 = 10; (-23) + 13 = -(23 – 13) = -10.

Vậy 23 + (-13) > 0 và (-23) + 13 < 0.

b) (-15) + 15 = 0; 27 + (-27) = 0

Vậy tổng hai số đối nhau bằng 0.

Bài 4 trang 76 SGK Toán 6 tập 1 – Chương 2 số học

a) 1763 + (-2) và 1763;

b) (-105) + 5 và -105;

c) (-29) + (-11) và -29.

Đáp án:

a) 1763 + (-2) < 1763; (1761 < 1763)

b) (-105) + 5 > -105; (-100 > -105)

c) (-29) + (-11) < -29 (-40 < -29)

Đánh giá bài viết
39 6.587
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Lâm Cay Cú
  Lâm Cay Cú hay
  Thích Phản hồi 06/10/20
  • Lâm Cay Cú
   Lâm Cay Cú thak
   Thích Phản hồi 06/10/20

   Giải bài tập Toán lớp 6

   Xem thêm