Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 9: Quy tắc chuyển vế

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Câu 1: Tính 225.8. từ đó suy ra kết quả của:

a, (-225).8

b, (-8) .225

c, 8.(-225)

Lời giải:

Ta có: 225.8 = 1800

a, (-225).8 = -1800

b, (-8).225 = -1800

c, 8.(-225) = -1800

Câu 2: Thực hiện phép tính

a, (-7).8

b, 6.(-4)

c, (-12).12

d, 450.(-2)

Lời giải:

a, (-7).8 = -56

b, 6.(-4) = -24

c, (-12).12 = -144

d, 450.(-2) = -900

Câu 3: Không làm phép tính, hãy so sánh:

a, (-34).4 với 0

b, 25.(-7) với 25

c, (-9).5 với -9

Lời giải:

a, Vì (-34).4 là số nguyên âm nên (-34).4 < 0

b, Vì 25.(-7) là số nguyên âm nên 25.(-7) < 25

c, Vì (-9).5 < 0 nên -9 < 0 và |(-9).5| > |-9| nên (-9).5 < -9

Câu 4: Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ áo tăng x (cm) và năng suất không thay đổi. hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu xen-ti-met biết:

a, x = 15?

b, X = -10?

Lời giải:

Chiều dài của vải tăng mỗi ngày là: 350.x (cm

a, Với x = 15; ta có: 350.15 = 5250 (cm)

b, Với x = -10, ta có: 350.(-10) = -3500 (cm)

Câu 5: Dự đoán giá tị của số nguyên x thoả mãn đẳng thức dưới đây và kiểm tra xem có đúng hay không?

a, (-8).x = 72

b, 6.x = -54

c, (-4).x = -40

d, (-6)x. = -66

Lời giải:

a, Ta có: 8.9 = 72. Dự đoán x = 9

Thử lại: (-8).9 = -72. Vậy x = 9

b, Ta có: 6.9 = 54. Dự đoán x = -9

Thử lại: 6.(-9) = -54. Vậy x = -9

c, Ta có: 4.10 = 40. Dự đoán x = 10

Thử lại: (-4) .10 = -40. Vậy x = 10

d, Ta có: 6.11 = 66. Dự đoán: x = 11

Thử lại (-6).11 = -66. Vậy x = 11

Câu 6: Viết các tổng sau thành dạng tích và tính giá trị khi x = -5:

a, x + x + x + x + x

b, x – 3 + x – 3 + x – 3 + x -3

Lời giải:

a, ta có: x +x + x + x + x = 5x

với x = -5, ta có: 5x = 5.(-5) = -25

b, x – 3 + x -3 + x -3 + x -3 = (x – 3) .4

với x = -5, ta có: (-5 -3).4 = (-8).4 = -32

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: (12 -17).x khi x = 2, x = 4, x = 6

Lời giải:

Ta có: (12 -17).x = (-5) .x

Với x = 2, ta có: (-5).2 = -10

Với x = 4, ta có (-5).4 = -20

Với x = 6, ta có (-5).6 = -30

Đánh giá bài viết
11 1.720
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm