Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 12: Tính chất của phép nhân

Giải bài tập SBT Toán 6 bài: Ôn tập chương 2

Câu 1: Tìm 5 bội của 2 và -2:

Lời giải:

Bội của 2 và -2 đều có dạng 2k với k ∈ Z

Vậy năm bội của 2 và – 2 là: {2;-2;4;-4;6}

Câu 2: Tìm tất cả các ước của -2; 4; 13; 15; 1

Lời giải:

Ư(-2) = {-2;-1;1;2}

Ư(4) = {-4;-2;-1;1;2;4}

Ư(13) = {-13;-1;1;13}

Ư(15) = {-15;-5;-3;-1;3;5;15}

Ư(1) = {1;-1}

Câu 3: Cho hai tập số: A = {4;5;6;7;8}; B = {13;14;15}

a, Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a + b) với a ∈A;b∈B

b, Trong các tổng trên, có bao nhiêu tổng chia hết cho 3?

Lời giải:

Các giá trị của a,b và a + b được thể hiện trong bảng sau:

Bài tập toán 6

a, Có 15 tổng với 7 giá trị khác nhau được tạo thành

b, Có 5 tổng với 2 giá trị khác nhau chia hết cho 3

Câu 4: Tìm số nguyên x, biết:

a, 12.x = -36

b, 2.|x| = 16

Lời giải:

a, 12.x = -36 ⇒ x = (-36) : 12 ⇒ x = -3

b, 2.|x| = 16 ⇒ |x| = 16 : 2 ⇒ |x| = 8 ⇒ hoặc x =8 hoặc x = -8

Câu 5: Tìm hai cặp số nguyên a,b khác nhau sao cho a ⋮ b và b ⋮ a

Lời giải:

Mọi cặp số nguyên đối nhau và khác 0 đều có tính chất số thứ nhất chia hết cho số thứ hai và số thứ hai cho hết cho số thứ nhất

Ví dụ: 3 ⋮ (-3) và (-3) ⋮3

11 ⋮ (-11) và (-11) ⋮11

Câu 6: Tính giá trị của biểu thức:

a, [(-23).5] : 5

b, [32.(-7)] : 32

Lời giải:

a, [(-23).5] : 5 = (-23).(5 : 5) = (-23) :1 = -23

b, [32.(-7)] : 32 = (-7).(32:32) =

Đánh giá bài viết
29 2.789
Sắp xếp theo

Giải SBT Toán 6

Xem thêm