Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 2: Phân số bằng nhau

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 2: Phân số bằng nhau được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Câu 1: Tìm các số nguyên x, y biết:

a. \frac{x}{5}=\frac{6}{-10}

b. \frac{3}{y}=\frac{-33}{77}

Lời giải:

bài tập toán 6

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống

bài tập toán 6

Câu 3: Viết các phân số sau dưới dạng phân số có mẫu dương

bài tập toán 6

Câu 4: Lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 2 x 36 = 8 x 9

Lời giải:

Các cặp phân số bằng nhau:

bài tập toán 6

Câu 5: Tìm các cặp số nguyên x, y biết:

a. \frac{x}{3}=\frac{4}{y}

b. \frac{x}{y}=\frac{2}{7}

Lời giải:

Ta có: \frac{x}{y}=\frac{2}{7} ⇔ x.y = 3.4 = 12

Và 12 = 1. 12 = (-1).(-12) = 2.6 = (-2).(-6) = 3.4 = (-3).(-4)

Ta lần lượt có các giá trị của x, y như sau:

x = 12 ⇒ y = 1 x = -1 ⇒ y = -12

x = 6 ⇒ y = 2 x = -2 ⇒ y = -6

x = 4 ⇒ y = 3 x = -3 ⇒ y = -4

x = 3 ⇒ y = 4 x = -4 ⇒ y = -3

x = 2 ⇒ y = 6 x = -6 ⇒ y = -2

x = 1 ⇒ y = 12 x = -12 ⇒ y = -1

b. \frac{x}{y}=\frac{2}{7} Suy ra: x = 2k, y = 7k (k ∈ Z và k ≠ 0)

Câu 6: Tìm các cặp số nguyên x, y , x biết:

bài tập toán 6

Lời giải

bài tập toán 6

Câu 7: Lập các cặp phân số bằng nhau từ bốn trong năm số sau: 2; 4; 8; 16; 32

Lời giải:

Ta có: 2 . 32 = 4. 16 = 64 nên các cặp phân số bằng nhau là:

bài tập toán 6

Chia sẻ, đánh giá bài viết
22
Sắp xếp theo

    Giải SBT Toán 6

    Xem thêm