Giải bài tập SBT Toán 6 bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài tập môn Toán lớp 6

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 5: Vẽ góc cho biết số đo

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 6: Tia phân giác của góc

Giải bài tập SBT Toán 6 bài 8: Đường tròn

Vẽ ∠xOy = 50o. Vẽ tiếp góc yOz kề bù với góc xOy. Vẽ tiếp Om là tia phân giác của góc xOy. Vẽ tiếp On là tia phân giác của góc yOz.

Dùng giả thiết trên cho các câu dưới đây. Hãy chọn kết quả đúng.

Bài 1: Số đo của góc xOn bằng

(A) 25o; (B) 115o; (C) 90o; (D) 65o

Lời giải:

Chọn đáp án (B) 115o;

Bài 2: Số đo của góc xOm bằng

(A) 25o; (B) 65o; (C) 90o; (D) 115o

Lời giải:

Chọn đáp án (A) 25o

Bài 3: Số đo của góc mOn bằng

(A) 25o; (B) 65o; (C) 90o; (D) 115o

Lời giải:

Đáp án đúng là (C) 90o.

Bài 4: Số đo của góc mOz bằng

(A) 25o; (B) 90o; (C) 115o; (D) 155o;

Lời giải:

Chọn đáp án D 155o

Bài 5: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Tia nằm trong góc xOy là tia phân giác của góc đó;

b) Tia tạo với một cạnh của góc xOy một góc bằng nửa số đo góc xOy là tia phân giác của góc đó;

c) Mỗi góc có duy nhất một tia phân giác;

d) Mỗi góc có duy nhất một đường phân giác.

Lời giải:

Trong bài này chỉ có câu d là đúng, các câu còn lại là sai.

Bài 6: Vẽ ∠(mOn) = 120o. Vẽ tiếp ∠(mOt) = 90o sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp ∠(nOz) = 90o sao cho tia Oz nằm trong góc mOn. Vẽ tiếp Ox là tia phân giác của góc mOn.

a) Cho biết số đo của góc nOt.

b) Cho biết số đo của góc mOz;

c) Cho biết số đo của góc zOx.

Lời giải:

Ta có thể vẽ như hình bs.16

Bài tập toán 6

a) Do ∠(mOn) =120o và ∠(mOt) = 90onên ∠(nOt) = 30

b) Tương tự, do ∠(mOn) = 120ovà ∠(nOz) = 90onên ∠(mOz) = 30o

c) Do Ox là tia phân giác của góc mOn, nên ∠(mOx) = 120/2 = 60o.

Ta có ∠(mOz) + ∠(zOx) = ∠(mOx)

Hay 30o+∠(zOx) =60o

Từ đó ∠(zOx) = 30o

Đánh giá bài viết
2 389
Sắp xếp theo

Giải SBT Toán 6

Xem thêm