Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập trang 75 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giải bài tập trang 75 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giải bài tập trang 75 SGK Toán lớp 6 tập 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp các số nguyên

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán lớp 6 tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

A. Tóm tắt lý thuyết: Cộng hai số nguyên cùng dấu

1. Cộng hai số nguyên dương

Vì hai số nguyên dương là những số tự nhiên nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên.

2. Cộng hai số nguyên âm

Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

B. Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa (SGK) trang 75 Toán 6 tập 1 – Bài cộng hai số nguyên cùng dấu

Bài 1 trang 75 SGK Toán 6 tập 1 – Số học

Tính:

a) 2763 + 152; b) (-7) + (-14); c) (-35) + (-9).

Đáp án:

a) 2763 + 152 = 2915;

b) (-7) + (-14) = -21;

c) (-35) + (-9) = -44.

Bài 2 trang 75 SGK Toán 6 tập 1 – Số học

Tính:

a) (-5) + (-248) b) 17 + |-33|; c) |-37| + |15|

Đáp án:

a) (-5) + (-248) = – (|-5| + |-248|) = – (5 + 248) = -253.

b) 17 + |-33| = 17 + 33 = 50.

c) |-37| + |15| = 37 + 15 = 52.

Bài 3 trang 75 SGK Toán 6 tập 1 – Số học

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

a) (-2) + (-5)... (-5); b) (-10)... (-3) + (-8).

Đáp án:

a) (-2) + (-5) < -5; b) -10 > (-3) + (-8)

Bài 4 trang 75 SGK Toán 6 tập 1 – Số học

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7oC?

Đáp án và hướng dẫn giải:

Nhiệt độ giảm đi 7oC có nghĩa là thêm -7o. Vậy nếu giảm đi 7oC thì nhiệt độ phòng lạnh sẽ là:

(-5) + (-7) = – (|-5|+ |-7|) = -(5 + 7) = -12 (oC).

Đánh giá bài viết
55 5.963
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán lớp 6

    Xem thêm