Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng là tài liệu ôn tập với các bài tập Toán lớp 6 chương 1, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 6 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Nhắc lại lý thuyết Điểm. Đường thẳng

1. Điểm

+ Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học không được định nghĩa. Ta chỉ có thể hình dung nó, chẳng hạn bằng một dấu chấm trên mặt giấy, một hạt cát,…

+ Hai điểm không trùng nhau được gọi là hai điểm phân biệt.

+ Để kí hiệu điểm người ta sử dụng chữ cái in hoa. Mỗi điểm khác nhau thì kí hiệu khác nhau.

2. Đường thẳng

+ Đường thẳng là một khái niệm cơ bản của hình học không được định nghĩa. Ta chỉ có thể hình dung nó, chẳng hạn bằng hình ảnh một sợi dây căng, một nét gạch theo cạnh thước,…

+ Đường thẳng là tập hợp các điểm. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.

+ Để kí hiệu đường thẳng người ta sử dụng một chữ cái thường, hoặc hai chữ thường, hoặc hai điểm bất kì thuộc đường thẳng.

3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng

+ Một điểm thuộc đường thẳng là điểm mà đường thẳng đó đi qua.

+ Một điểm không thuộc đường thẳng là điểm mà đường thẳng đó không đi qua.

B. Bài tập Điểm. Đường thẳng

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Hình vẽ biểu thị diễn đạt: đường thẳng x chứa điểm A và điểm B nhưng không chứa điểm C” là:

A.

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

B.

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

C.

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

D.

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

Câu 2: Để kí hiệu một đường thẳng người ta sử dụng:

A. Một chữ cái thường

B. Một chữ cái in hoa

C. Một chữ cái thường và một chữ cái in hoa

D. Hai chữ cái in hoa

Câu 3: Để kí hiệu một điểm người ta sử dụng:

A. Một chữ cái thường

B. Một chữ cái in hoa

C. Một chữ cái thường và một chữ cái in hoa

D. Hai chữ cái in hoa

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây và chọn câu trả lời sai:

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

A. A \in nB. m \in nC. A \in mD. B \notin m;B \notin n

Câu 5: Sử dụng kí hiệu để ghi lại diễn đạt sau: “điểm A thuộc đường thẳng x, điểm B không thuộc đường thẳng y và đường thẳng z đi qua điểm A và B”:

A. A \in x;B \in y;A \notin z;B \notin z

B. A \notin x;B \in y;A \in z;B \in z

C. A \in x;B \in y;A \in z;B \in z

D. A \in x;B \notin y;A \in z;B \in z

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Vẽ hình theo các diễn đạt hoặc các kí hiệu dưới đây:

a) Điểm M nằm trên đường thẳng a, điển N không nằm trên đường thẳng a.

b) Đường thẳng b đi qua điểm C nhưng không đi qua điểm D và điểm E.

c) A \in x;M \in x;B \notin x

Bài 2: Cho hình dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

a) Điểm M thuộc những đường thẳng nào? Điểm N thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và bằng kí hiệu.

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm P. Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm Q nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

d) Điểm nào không đi qua bất kì đường thẳng nào? Ghi câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường

C. Lời giải bài tập Điểm. Đường thẳng

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
AABBD

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a)

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

b)

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

c)

Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng

Bài 2:

a) Điểm M thuộc đường thẳng y, đường thẳng z và đường thẳng t.

Điểm N thuộc đường thẳng y và đường thẳng x.

Kí hiệu: M \in y;M \in z;M \in tN \in y;N \in t.

b) P \in x;P \in t.

c) Q \in z;Q \in xQ \notin y;Q \notin t.

d) Điểm A và điểm B không đi qua bất kì đường thẳng nào.

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 6: Điểm. Đường thẳng. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu khác do VnDoc sưu tầm và chọn lọc như Giải Toán 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
32 7.758
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán 6

    Xem thêm