Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phân số bằng nhau

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phân số bằng nhau

Tài liệu: Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán lớp 6 tập 2: Phân số bằng nhau giúp các em hệ thống lại kiến thức trọng tâm về phân số bằng nhau cũng như trình tự các bước giải bài tập đi kèm. Các bài tập trong tài liệu được gợi ý giải khá chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong việc nắm bắt phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo!

Giải bài tập trang 5, 6 SGK Toán lớp 6 tập 2: Mở rộng khái niệm về phân số

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán lớp 6 tập 1: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập quy tắc chuyển vế

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tính chất của phép nhân

Tóm tắt lý thuyết phân số bằng nhau

Hai phân số Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2 được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c.

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Bài 6 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Tìm các số nguyên x và y biết:

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Hướng dẫn giải.

a) Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2 khi và chỉ khi x.21 = 6.7 hay 21x = 42. Từ đó suy ra x = 42 : 21 = 2.

b) Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2 khi và chỉ khi (-5). 28 = y . 20 hay 20y = -140.

Từ đó suy ra y = (-140) : 20 = -7. Vậy y = -7.

Bài 7 - Trang 8 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Điền số thích hợp vào ô vuông.

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Hướng dẫn giải.

Thay mỗi ô vuông bằng một x rồi tìm x.

ĐS: Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Bài 8 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Cho hai số nguyên a và b (b ≠0). Chứng tỏ rằng các cặp phân số sau đây luôn bằng nhau:

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Hướng dẫn giải.

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Bài 9 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Áp dụng kết quả của bài 8, hãy viết mỗi phân số sau đây thành một phân số bằng nó và có mẫu số dương:

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Bài 10 - Trang 9 - Phần Số Học - SGK Toán 6 Tập 2

Từ đẳng thức 2 . 3 = 1 . 6 ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau như sau:

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Hãy lập các phân số bằng nhau từ đẳng thức 3 . 4 = 6 . 2.

Hướng dẫn giải.

Giải bài tập trang 8, 9 SGK Toán tập 2

Đánh giá bài viết
90 4.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm