Giải bài tập SGK Toán lớp 6 - Hình học Chương 2: Góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2 bài 2

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2 bài 2: Góc có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt toàn bộ phần hình học 6 chương 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 6 tập 2 phần Hình học trang 75

Bài 6 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ...... Điểm O là ...... Hai tia Ox, Oy là ......

b) Góc RST có đỉnh là ......, có hai cạnh là ......

c) Góc bẹt là ......

Lời giải

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là góc xOy. Điểm O là đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc.

b) S; SR và ST Góc RST có đỉnh là S, có hai cạnh là SR và ST.

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Bài 7 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Lời giải

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Bài 8 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc?

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Lời giải

Có 3 góc là góc BAC, góc CAD, góc BAD

Kí hiệu:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Có tất cả ba góc.

Bài 9 (trang 75 SGK Toán 6 tập 2): Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia .....

Lời giải

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia Oy, Oz.

Bài 10 (trang 75 SGK Toán lớp 6 tập 2): Lấy ba điểm không thằng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Lời giải:

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc BAC là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ACB là

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ABC là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Vậy phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA là phần chung của 3 hình vẽ trên và là phần trong của tam giác ABC.

Đánh giá bài viết
4 1.534
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 6 Xem thêm