Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Toán lớp 6 bài 2: Góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2 bài 2: Góc có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em hệ thống kiến thức học tập, ôn tập tốt toàn bộ phần hình học 6 chương 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

A. Lý thuyết về góc

1. Góc

+ Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

+ Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Giải Toán lớp 6 bài 2: Góc

Điểm O là đỉnh, hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc xOy.

2. Góc bẹt

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

3. Điểm nằm bên trong góc

Giải Toán lớp 6 bài 2: Góc

+ Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa Ox, Oy.

B. Giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 2 trang 75

Bài 6 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ...... Điểm O là ...... Hai tia Ox, Oy là ......

b) Góc RST có đỉnh là ......, có hai cạnh là ......

c) Góc bẹt là ......

Hướng dẫn:

+ Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

+ Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Lời giải:

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là góc xOy. Điểm O là đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc.

b) Góc RST có đỉnh là S, có hai cạnh là SR và ST.

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Hướng dẫn:

+ Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

+ Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

+ Điểm O là đỉnh, hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc xOy. Ta viết góc xOy, hoặc góc yOx, hoặc góc O. Các kí hiệu tương ứng là \widehat{xOy};\widehat{yOx};\widehat{O}

Lời giải:

Hình 

Tên góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh Tên cạnh Tên góc (cách viết kí hiệu)

b

 

 

Góc TMP, góc PMT, góc M

Góc MTP, góc PTM, góc T

Góc MPT, góc TPM, góc P

M

T

P

MT, MP

TM, TP

PM, PT

\widehat{PMT};\widehat{TMP};\widehat{M}

\widehat{PTM};\widehat{MTP};\widehat{T}

\widehat{MPT};\widehat{TPM};\widehat{P}

c

Góc xPy, góc yPx, góc P

góc ySz, góc zSy, góc S

P

S

Px, Py

Sy, Sz

\widehat{yPx};\widehat{xPy};\widehat{P}

\widehat{zSy};\widehat{ySz};\widehat{S}

Bài 8 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc?

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Hướng dẫn:

+ Điểm O là đỉnh, hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc xOy. Ta viết góc xOy, hoặc góc yOx, hoặc góc O. Các kí hiệu tương ứng là \widehat{xOy};\widehat{yOx};\widehat{O}

Lời giải:

Có 3 góc là góc BAC, góc CAD, góc BAD

Kí hiệu: \widehat{BAC};\widehat{CAD};\widehat{BAD}

Có tất cả ba góc.

Bài 9 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia .....

Hướng dẫn:

Giải Toán lớp 6 bài 2: Góc

+ Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa Ox, Oy.

Lời giải:

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia Oy và Oz.

Bài 10 trang 75 SGK Toán lớp 6 tập 2

Lấy ba điểm không thằng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA.

Lời giải:

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc BAC là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ACB là

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong góc ABC là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Góc

Vậy phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả ba góc BAC, ACB, CBA là phần chung của 3 hình vẽ trên và là phần trong của tam giác ABC.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
17
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Giải bài tập Toán lớp 6

Xem thêm