Bài tập nâng cao Toán lớp 6: Góc

Bài tập nâng cao Toán lớp 6: Góc do VnDoc biên soạn bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 2 Hình học, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết và Bài tập Góc lớp 6:

Bài tập nâng cao Toán lớp 6: Góc

A. Lý thuyết cần nhớ về góc

1. Định nghĩa

+ Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc. Gốc chung được gọi là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau

+ Ký hiệu: góc xOy được ký hiệu là \widehat {xOy},\widehat {yOx} hoặc \widehat O

2. Điểm nằm trong góc

bài tập nâng cao toán lớp 6 góc ảnh số 1

+ Khi tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc xOy hay tia OM nằm trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy

B. Bài tập vận dụng về góc

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng

A. Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt

B. Góc là hình gồm hai tia chung gốc

C. Một góc có nhiều đỉnh khác nhau

D. Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 góc

Câu 2: Cho hình vẽ. Chọn các câu trả lời đúng trong các câu dưới đây:

bài tập nâng cao toán lớp 6 ảnh số 2

A. Góc ABC có đỉnh là B, cạnh AB, AC

B. Góc ACB có đỉnh là C, cạnh AB, AC

C. Góc BAC có đỉnh là A, cạnh AB, AC

D. Góc ABC có đỉnh là A, cạnh AB, AC

Câu 3: Kể tên các góc có trong hình vẽ dưới đây:

bài tập nâng cao toán lớp 6 góc ảnh số 3

A.\widehat {MON},\widehat {MOP},\widehat {NOP} B.\widehat {MOP}

C. \widehat {MON},\widehat {NOP} D.\widehat {MOP},\widehat {NOP}

Câu 4: Số góc có chung đỉnh O trong hình vẽ dưới đây là:

bài tập nâng cao toán lớp 6 góc ảnh số 4

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 5: Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy, zt và uv. Cos bao nhiêu góc bẹt đỉnh O?

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Cho góc bẹt xOy, ba tia Om, On, Op cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Có bao nhiêu góc đỉnh O, kể tên các góc đó?

Bài 2: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Chứng tỏ rằng nếu điểm M đồng thời nằm trong hai góc BAC và ABC thì M nằm trong góc BCA

Bài 3: Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy, zt và uv

a, Có bao nhiêu góc bẹt đỉnh O? Kể tên các góc đó?

b, Kể tên tất cả các góc có chung đỉnh O.

C. Lời giải bài tập về góc

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BCADA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

bài tập nâng cao toán lớp 6 góc ảnh số 5

Có 10 góc đỉnh O. Đó là các góc xOm, xOn, xOp, xOy, mOn, mOp, mOy, nOp, nOy, pOy

Bài 2:

bài tập nâng cao toán lớp 6 góc ảnh số 6

Điểm M nằm trong góc BAC nên tia AM cắt đoạn thẳng BC tại điểm E là điểm nằm giữa hai điểm B và C

Điểm A thuộc cạnh BA, điểm E thuộc cạnh BC của góc ABC, vì M nằm trong góc ABC nên tia BM cắt đoạn thẳng AE tại M. Suy ra M phải nằm giữa hai điểm A và E

Do A thuộc cạnh CA và E thuộc cạnh CB của góc BCA mà tia CM cắt đoạn thẳng AE tại điểm M nằm giữa hai điểm A và E nên tia CM nằm giữa hai tia CB và CA

Do vậy điểm M nằm trong góc BCA

Bài 3:

bài tập nâng cao toán lớp 6 góc ảnh số 7

a, Có 3 góc bẹt đỉnh O. Đó là các góc xOy, zOt và uOv

b, Có 15 góc có chung đỉnh O. Đó là các góc xOz, xOu, xOy, xOt, xOv, Ou, zOy, zOt, zOv, uOy, uOt, uOv, yOt, yOv, tOv

---------

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Góc, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 và đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 1.737
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán 6 Xem thêm