Bài tập Toán lớp 6: Số đo góc

Bài tập Số đo góc lớp 6

Bài tập Toán lớp 6: Số đo góc bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Chương 2 Hình học, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 6 trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập Số đo góc Toán lớp 6

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai:

A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°

D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

Lời giải

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 90°; góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn và góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180° nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 180°

Chọn đáp án D.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

A. Góc có số đo 120° là góc vuông

B. Góc có số đo 80° là góc tù

C. Góc có số đo 100° là góc nhọn

D. Góc có số đo 150° là góc tù

Lời giải

+ Góc có số đo 120° là góc tù vì 90° < 120° < 180° nên A sai.

+ Góc có số đo 80° là góc nhọn vì 0° < 80° < 90° nên B sai.

+ Góc có số đo 100° là góc tù vì 90° < 100° < 180° nên C sai.

+ Góc có số đo 150°là góc tù vì 90° < 150° < 180° nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

A. 16

B. 72

C. 36

D. 42

Lời giải

Số góc tạo thành là 9.(9 - 1)/2 = 36 góc

Chọn đáp án C.

Câu 4: Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

Bài tập Toán lớp 6: Số đo góc

A. 50°

B. 40°

C. 60°

D. 130°

Lời giải

Góc trên hình có số đo 50°

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

A. 50°

B. 40°

C. 45°

D. 30°

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn mà ∠xOm = 45° nên ∠yAn = 45°

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Đổi thành độ, phút

a) 15,25°

b) 30,5°

Hiển thị lời giải

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15' = 915'

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30' = 1830'

Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Lời giải

Các câu sai là:

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

Các câu đúng là:

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Lý thuyết và Bài tập Số đo góc lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Bài tập Toán lớp 6: Số đo góc ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
12 2.521
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm