Lý thuyết Toán lớp 6: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Tìm giá trị phân số của một số cho trước lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Tìm giá trị phân số của một số cho trước bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 3 - Phân số, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lý thuyết Tìm giá trị phân số của một số cho trước Toán lớp 6

1. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm \frac{m}{n} của số b cho trước, ta tính b.\frac{m}{n} (m,n ∈ N, n ≠ 0)

Ví dụ:

\frac{4}{3}\ của\ 7,5\ là\ 7,5.\frac{4}{3}=\left(7,5:3\right).4=2,5.4=10

2. Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết \frac{m}{n} của nó bằng a thì số đó được tính bằng a\div \frac{m}{n} (m,n ∈ N∗)

Ví dụ: Tìm một số biết \frac{3}{4} của nó bằng 16,5

Số cần tìm là:

16,5:\frac{3}{4}=16,5.\frac{4}{3}=22

Bài tập Tìm giá trị phân số của một số cho trước Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Tìm giá trị phân số của một số cho trước ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
21 2.566
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm