Lý thuyết Toán lớp 6: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Lý thuyết Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Lý thuyết Toán lớp 6: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 1 - Số tự nhiên, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán lớp 6

- Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.

Ta có thể phân tích theo hàng dọc như sau:

Chia số n cho một số nguyên tố (xét từ nhỏ đến lớn), rồi chia thương tìm được cho một số nguyên tố (cũng xét từ nhỏ đến lớn), cứ tiếp tục như vậy cho đến khi thương bằng 1.

Ví dụ: Số 76 được phân tích như sau:

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Như vậy 76 = 22.19

Nhận xét:

* Cách tính số lượng các ước của một số (m > 1): ta xét dạng phân tích của số m ra thừa số nguyên tố:

Nếu m = ax thì m có x + 1 ước

Nếu m = ax.by thì m có ( x + 1) (y + 1) ước.

Nếu m = ax.by.cz thì m có ( x + 1) (y + 1) (z + 1) ước.

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Phân tích các số cho trước ra thừa số nguyên tố

Phương pháp

Ta thường phân tích một số tự nhiên n( n > 1 ) ra thừa số nguyên tố bằng cách phân tích theo hàng dọc.

Dạng 2: Ứng dụng phân tích một số ra thừa số nguyên tố để tìm các ước của số đó.

Phương pháp

+ Phân tích số cho trước ra thừa số nguyên tố.

+ Chú ý rằng nếu c = a.b thì a và b là hai ước của c.

Nhớ lại rằng:

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Dạng 3: Bài toán đưa về việc phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Phương pháp:

Phân tích đề bài, đưa về việc tìm ước của một số cho trước bằng cách phân tích số đó ra thừa số nguyên tố.

Bài tập Phân tích một số ra thừa số nguyên tố lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 616
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm