Lý thuyết Toán lớp 6: Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ phần trăm

Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ phần trăm lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ phần trăm bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 3 - Phân số, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

A. Lý thuyết Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ phần trăm Toán lớp 6

1. Tỉ số của hai số

Thương trong phép chia số a cho số b (b ≠ 0) gọi là tỉ số của a và b

Kí hiệu a : b hoặc a/b

Ví dụ:

Tỉ số của

2. Tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:

Ví dụ:

Tỉ số phần trăm của 2kg và 40kg là:

3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ) là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách giữa hai điểm tương ứng thực tế: T = a/b (có cùng đơn vị đo)

4. Biểu đồ phần trăm

Để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm. Biểu đồ phần trăm thường được dựng dưới dạng cột, ô vuông và hình quạt.

Bài tập Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ phần trăm lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Tìm tỉ số của hai số. Biểu đồ phần trăm, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
36 1.125
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm