Lý thuyết Toán lớp 6: Phép cộng phân số

Phép cộng phân số lớp 6

Lý thuyết Toán lớp 6: Phép cộng phân số bao gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Số học Chương 3 - Phân số, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Cộng hai phân số cùng mẫu Toán lớp 6

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu:

\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}\left(m\ne0\right)

Ví dụ:

\frac{7}{9}+\frac{13}{9}=\frac{7+13}{9}=\frac{20}{9}

\frac{4}{3}+\frac{7}{3}=\frac{4+7}{3}=\frac{11}{3}

\frac{7}{6}+\frac{13}{6}=\frac{7+13}{6}=\frac{20}{6}

2. Cộng hai phân số khác mẫu

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu. ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu rồi cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung

Ví dụ:

\frac{5}{7}+\frac{8}{5}=\frac{25}{35}+\frac{56}{35}=\frac{81}{35}

Bài tập Phép cộng phân số Toán lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Phép cộng phân số ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 1.314
Sắp xếp theo
    Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm