Lý thuyết Toán lớp 6: Trung điểm của đoạn thẳng

Lý thuyết Trung điểm của đoạn thẳng

Lý thuyết Toán lớp 6: Trung điểm của đoạn thẳng gồm các ví dụ và các bài giải bài tập chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán lớp 6 Hình học Chương 1: Đoạn thẳng, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

1. Trung điểm của đoạn thẳng Toán lớp 6

Lý thuyết trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa và cách đều hai đầu đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng.

Ví dụ: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Ta có:

M là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇔ MA = MB và M nằm giữa hai điểm A, B.

Hoặc M là trung điểm của đoạn thẳng AB

\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} AM + MB = AB \\ MA = MB \end{matrix}\right.

Hoặc M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:

AM\ =\ BM\ =\ \frac{1}{2}AB

2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài là 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy

Ta có:

\left\{\begin{matrix} AM + MB = AB \\ AM = MB \end{matrix}\right.

\Rightarrow AM = MB = \frac{AB}{2} =\frac{5}{2} = 2,5 (cm)

Bài tập Trung điểm của đoạn thẳng lớp 6:

Trên đây VnDoc tổng hợp các kiến thức Lý thuyết Toán lớp 6: Trung điểm của đoạn thẳng, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 225
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý Thuyết Toán 6 Xem thêm